Professor ser regn og mere grundvand som stort klimaproblem

Stigende nedbør og det faktum at grundvandet er steget, er et overset klimaproblem i Danmark, mener professor.

Flere dele af Danmark er ved at drukne i store mængder vand. Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Årsagen er blandt andet stigende nedbør, og det faktum at grundvandet er steget over det meste af landet. Og den voldsomme vandmængde udgør et stort og overset klimaproblem i Danmark.

Det mener Jørgen Eivind Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

- Vi har simpelthen for meget vand. Og i forhold til diskussionen om den stigende havvandstand så er det noget, der vil komme meget langsomt og ikke blive alvorligt for Danmark i min levetid.

- Derimod stiger grundvandet og nedbøren langt hurtigere og har allerede skabt problemer, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen er grundvandet nogle steder i Danmark steget med en-to meter på få år. Det betyder, at flere marker, haver og veje står under vand.

Eksempelvis har Sunds ved Herning på en god dag 10-20 centimeter ned til grundvandet. På en dårlig dag står der blankt vand på marker og i haver.

Det skader landbruget, lyder det fra Jørgen Eivind Olesen.

- Jeg har ikke noget entydigt svar på, hvad man skal gøre ved problemet. Men et kompromis kunne være helt at fjerne landbrugene fra nogle ådale og så lade vandet i åer og vandløb brede sig her, siger han.

Et andet forslag er at grave vandløbene bredere og dybere.

Og selv om Danmarks Naturfredningsforening er enig i, at vandløbene udgør en udfordring, så er udgravning ikke nødvendigvis løsningen.

Det mener Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i foreningen.

- Men man kan ikke blot grave sig ud af problemerne. Nogle steder vil det være bedre for samfundet, at man opkøber jord fra landmændene og her lader vandet brede sig, siger hun til Jyllands-Posten.

Grundvandet stiger i Herning

Herning fik sidste år over en meter nedbør, nemlig 1.006 millimeter. Ifølge afdelingsleder Benny Nielsen fra Herning Vand er grundvandet nogle steder steget med i hvert fald 70 cm.

- Vi oplver, at det øvre grundvand konstant stiger. Derfor har vi et projekt, hvor vi vil forsøge at få klarlagt, hvor meget det stiger, og hvordan vi skal håndtere det, siger Benny Nielsen.

Han har samtidig oplevet en absurd sideeffekt.

- Når vi har udskiftet gamle og slidte kloakrør, er grundvandet steget yderligere, fordi de utætte kloakker har fungeret som drænrør, hvor grundvandet er trukket ind. Og mange andre steder i landet har man oplevet det samme, siger Benny Nielsen.

Landmænd langs Skals Å vil have kommunen til at rense åen op, så den kan lede vandet væk.

Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Natur.