Professor advarer: For mange offentligt ansatte får stress

En klinik i Herning oplever, at langt størstedelen af de stressramte er offentligt ansatte. Professor råber vagt i gevær.

Professor hos Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning advarer mod et stort antal stress-sygemeldinger i det offentlige. Foto: Lone Bergholdt Hald, TV MIDTVEST

Presset på de offentligt ansatte er så stort, at mange bukker under.

Det mærker de på arbejdsmedicinsk klinik i Herning, hvor de til dagligt behandler stressramte. 85% af dem, de har i behandling, er nemlig offentligt ansatte.

Det haster rigtig meget. Ellers så ser jeg, at stress bliver en folkesygdom, og det har samfundsøkonomien heller ikke råd til

Marianne Christensen, Lokalformand, FOA, Herning.

- Det konstante pres på systemet er med til at få folk til at gå ned, forklarer Johan Hviid Andersen, som er professor på klinikken.

De sidste 10 år er der på landsplan sket en fordobling i antallet af stress-relaterede arbejdsskader, og alene sidste år var der 5.000 nye tilfælde. Regoinsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau erkender, at der er et problem. 

- Der er ikke nogen tivivl om, at der er kommet et større pres på den offentlige sektor de seneste år. Og det kan ikke udelukkes, at det øgede pres kan føre til stress, siger han. 

Læs også Karna var nede med stress: Det var et mareridt

Der skal gøres noget nu

Presset på de offentligt ansatte kan de også genkende hos fagforeningen FOA. Her har hvert femte medlem været sygemeldt med stress indenfor de seneste to år.

- Det er bekymrende, siger Marianne Christensen, som er formand for FOA i Herning.

Hun påpeger, at der skal gøres noget ved problemet hurtigst muligt.

- Det haster rigtig meget. Ellers så ser jeg, at stress bliver en folkesygdom, og det har samfundsøkonomien heller ikke råd til, siger hun og understreger, at man i højere grad skal forebygge end at helbrede.

Det konstante pres på systemet er med til at få folk til at gå ned

Johan Hviid Andersen, Professor, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

Men Anders Kühnau påpeger, at det pskyiske arbejdsmiljø allerede er et fokuspunkt i Region Midtjylland. 

- Vi gør rigtig meget. Blandt andet sørger vi for at uddanne personale og ledelse i at kunne håndtere pressede situationer, forklarer han og understreger, at indsatsen bliver endnu større de næste år. 

Strukturændringer og besparelser

Det øgede antal stress-sygemeldinger skyldes blandt andet, at der er kommet et større fokus på området, og at det er blevet mere almindeligt at snakke om.

Men det skyldes også, at der i dag er et større arbejdspres.

Læs også Viborg bruger naturen som stressterapi

- Det handler om, at ting skal gå hurtigere. Indenfor det offentlige vågner folk op hver måned til beskeden om, at der skal gennemføres besparelser, nogen skal fyres og at der er strukturændringer, forklarer professor Johan Hviid Andersen.

I år er mere end 450 personer blevet henvist til klinikken, og professoren kan se et klart mønster. 

- Der er mange offentligt ansatte, der føler sig presset, og det skal man selvfølgelig tage alvorligt, tage op til debat og diskussion og selvfølgelig se, om det er noget, man kan gøre noget ved, siger han. 

I Region Midtjylland er man opmærksom på problematikken, og vil indsætte teams, som skal rejse rundt og hjælpe arbejdspladserne. 

- Vi vil skaffe systematisk viden omkring hvad det er, der går galt, og hvad er det, der virker, siger Anders Kühnau.