Prinsesser og prinser i Spjald

Byens dagplejebørn på royalt optog gennem byen.