Nyt alarmsystem skal redde liv på sygehusene

Fra i dag træder et nyt alarmkaldesystem i kraft på Regionshospitalet Herning og Holstebro. Det skal sikre hurtigere respons ved livstruende situationer.

Foto: Sofie Kyed, TV MIDTVEST

Hjælpen er fra i dag hurtigere på vej, hvis man er i livsfare på sygehusene i Herning og Holstebro.

Det skyldes det nye interne alarmsystem ABC, som tilkalder et vagthavende hold af læge, sygeplejerske og portør, hvis en patient eksempelvis er besvimet eller ikke kan trække vejret.

- Det gode er, at vi meget hurtigere kan alarmere det relevante personale og få dem til at komme til stedet, hvor der er en patient i livsfare, fortæller Rasmus Phillip Nielsen, der er overlæge ved Anæstesiologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest.

00:58

Fra i dag træder et nyt alarmkalde-system i kraft på Regionshospitalet Herning og Holstebro, der skal sikre hurtigere respons ved livstruende situationer. Se indslaget her.

Luk video

Til gavn for patienter og personale

Det nye alarmsystem vil gøre en forskel for både patienter og personalet.

- Det er noget, der kommer til at gavne patienterne. Det er helt sikkert, siger overlæge Phillip Nielsen.

Selvom det nye system gavner patienterne, fortæller Phillip Nielsen, at det måske er personalet, der får størst glæde af det nye system, fordi patienterne altid har fået den hjælp, de skulle have.

Læs også Ny rapport: Lang afstand til sygehuset øger ikke risikoen for at dø

Det nye alarmsystem fungerer sådan, at personalet ringer på et nummer. Herfra sidder en omstilling klar til ved ét enkelt tryk på en knap at sende et hold af sundhedsfaglige personer til undsætning i den akutte situation.

- Det er jo også en stor hjælp til personalet, som kan stå på en sengeafdeling med en dårlig patient og have brug for, at der kommer hjælp uden, at de skal ringe og tale med nogen om det først, fortæller Phillip Nielsen. 

Når det nye supersygehus i Gødstrup bliver taget i brug, følger det nye system med i form af en trykknap på alle sengestuer. 

FAKTA OM ABC-SYSTEMET

  • ABC-kaldet alarmerer ABC-holdet, som består af den vagthavende anæstesilæge, anæstesisygeplejerske og hospitalsserviceassistent. På det obstetriske område tilkaldes desuden den vagthavende obstetriker og i Herning den kliniske jordemoder-supervisor.
  • ABC-holdet har ansvaret for den umiddelbart livreddende behandling, og vagthavende læge fra stamafdelingen er ansvarlig for det videre behandlingsforløb. 
  • Ved et ABC-kald er det muligt at tilkalde hjælp fra andre specialer, ligesom der kan visiteres til yderligere undersøgelser eller overflytning til relevant afdeling.
  • For personer som ikke er indlagt, vil et ABC-kald føre til indlæggelse via akutmodtagelsen.

Kilde: Region Midtjylland