Mindreårige havde sex på skole

Lundgårdsskolen sender brev med klare regler til forældrene, efter to mindreårige har haft sex på skolen.

Det startede på Lundgårdsskolen med rygter om, at elever har haft sex på skolen i skoletiden.

Skolens ledelse har nu fundet ud af, at der er hold i rygterne i mindst ét tilfælde. En dreng og en pige, der begge er under 15, dyrkede sex på et toilet på Lundgårdsskolen i Tjørring.

- Jeg synes at den her sag er meget alvorlig. Jeg synes, det er bekymrende, at der er den slags aktive seksuelle adfærd blandt mindreårige. Det er selvfølgelig noget, vi ser på med dyb alvor, det er klart. Og at det så også foregår på skolens område, det er helt klart også uacceptabelt, det bør ikke finde sted, og vi har stoppet det, siger formand for skolebestyrelsen, Lisbet Nissen Gormsen.

I den konkrete sag er forældrene til de to mindreårige involveret, og kommunens forvaltning er orienteret.

Læs herunder brevet, som Lundgårdsskolen har sendt til alle forældre til elever i 7. - 9. klasse:

Orientering til forældrene 7. - 9. årgang

Der har på det seneste verseret rygter

om sex mellem elever i 7. - 9. årgang på Lundgårdsskolen i skoletiden.

Skolens ledelse og klasselærerne har undersøgt sagen og har konstateret, at der i ét tilfælde har fundet upassende adfærd sted.

Lundgårdsskolens holdning er, at det passerede er uacceptabelt.

Ledelsen har derfor truffet de nødvendige foranstaltninger i samarbejde med relevante parter.

Alle involverede hjem er informeret.

På 7. - 9. årgang undervises der løbende i seksualundervisning, og eleverne inddrages i diskussioner om god adfærd og etik.

Med venlig hilsen

Jørgen MadsenSkoleleder

 


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.