Menighedsråd vinder strid om hus

Menighedsrådet ved Herning Kirke har i dag fået retten ord for, at menighedshuset kan blive liggende.

Det var en strid mellem naboer, som i dag blev afgjort ved retten i Herning.

På den ene side stod Michael Jacobsen, der ejer ejendommen ved siden af Herning Kirkes Menighedshus. På den anden side stod menighedsrådet, som i 1995 byggede menighedshuset helt ud til naboens skel, efter den tidligere ejer af nabohuset havde givet lov.

Ikke tinglyst

Problemet var, at byggeriet fra 1995 aldrig var blevet tinglyst, og ejeren af naboejendommen, som havde købt huset i 2010, mente derfor byggeriet var ulovligt opført, og han ønskede afstanden til skel skulle føres tilbage til de 2,5 meter som er gældende lov.

Nu har retten så vurderet sagen og dommen er, at det af sagens akter fremgår, at byggeriet skulle have vært tinglyst, og at det er en fejl, at det ikke er sket, men at det var forventet at det ville ske. Derfor får Michael Jacobsen, som havde anlagt sagen ikke medhold.

- Jeg er naturligvis glad og lettet over afgørelsen, og nu håber jeg, vi kan få det tinglyst, siger Bent Elmkvist, der er fmd. for menighedsrådet ved Herning Kirke.

En tinglysning kommer nok ikke til at ske lige med det samme, da Michael Jacobsen har valgt at anke dommen.

Du kan se et indslag om sagen fra september 2012 her

Herning Kirkes menighedsråd vil have nyt deres nabo til at acceptere deres byggeri til trods for, at det er i strid med byggeloven.