Mange vil være domsmænd

Herning Kommune har haft succes med at finde nye og yngre domsmænd.

 

I mange år har den typiske domsmand været en dansk mand mellem 60 og 65 år. Men i Herning er det nu lykkedes at få både kvinder og unge, til at være med til at svinge hammeren, når dommen bliver afsagt i retten.

Hele 140 nye, potentielle domsmænd har nemlig meldt sig, efter Herning Kommune gik ud og via opslag efterlyste folk, der ville melde sig til tjansen.

Lægdommere og nævninge

Domsmænd er de personer, der enten er lægdommere eller nævninge, når en sag kører ved Byretten og Landsretten. Hidtil har praksis rigtig mange steder været, at det er personer, som er medlem af et politisk parti, der har besiddet posterne, men den praksis gør de nu op med i Herning.

Deres opgave er - sammen med de juridiske fagdommere - at tage stilling til, om en tiltalt er skyldig eller ej, og hvilken straf vedkommende skal have.

I Herning tæller listen af domsmænd i alt 280 personer, og med de mange nye, der har meldt sig, ser det godt ud i forhold til at forynge og kønsfordele mere ligeligt.

For få med anden baggrund

På et felt halter det dog stadig i forhold til, at man ønsker at listen med domsmænd afspejler befolkningen sammesætning. Kun fire med en anden etnisk baggrund end dansk har meldt sig, og de er alle mænd.

Første april skal Herning Kommune have den nye liste klar med domsmænd for perioden 2012 - 2015.

Herning Kommune har stor succes med hverve yngre domsmænd.