Laksen får nye fødestuer i Skjern Å

Etableringen af fem nye gydebanker i Skjern Å ved Sdr. Felding skal give laksen bedre forhold til at yngle.

Danmarks største privatfinansierede gydebanksprojekt er gået i gang i Skjern Å ved Sdr. Felding i Herning Kommune. I alt skal der etableres fem forskellige gydebanker, som skal fungere som fødestuer for laksen i åen. Bag projektet står Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 og Danmarks Center for Vildlaks.

Det er formanden for Sportsfiskerforeningen, der har fået idéen til projektet. Han håber, de nye gydebanker kan være med til at øge antallet af fisk i åen.

- Målet er, at Skjern Å skal blive selvproducerende, hvad angår laks og havørred. Det håber vi, at det her bidrag kan hjælpe til med, siger formand Niels Vestermark.

Ifølge Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks er der omkring 5000 til 6000 laks i Skjern Å hvert år, men det er målet med projektet, at det tal skal fordobles.

- Meningen er, at vi skal skabe bedre forhold for laksen. Vi vil skabe nogle steder, hvor de kan gyde, men vi vil også skabe nogle steder, hvor ynglen har nogle gode opvækstvilkår. Det er målet med det her, siger Søren Larsen, der er daglig leder i Danmarks Center for Vildlaks.

Det er Hedeselskabet, der står for etableringen af de nye gydebanker og skjulesteder.
Det er Hedeselskabet, der står for etableringen af de nye gydebanker og skjulesteder.
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

De fem gydebanker skal bygges af i alt 500 kubikmeter gydegrus. Derudover skal der etableres 50 skjulesteder, som lakseynglen kan gemme sig ved, når de bliver større. Projektet koster omkring 500.000 kroner, og det er betalt af sponsorer, som formand Niels Vestermark fra Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 har fundet.

- Projektet havde sin spæde opstart i april 2019, da jeg i anden sammenhæng var på hovedkontoret i Sydbank. De har tidligere givet tilskud til gydebanker i Karup Å, hvor jeg også fisker. Så aftalen blev, at vi også skulle have en lille gydebank her ved Skjern Å, og at den skulle hedde Sydbanken, siger Niels Vestermark.

Siden greb projektet om sig og flere sponsorer kom til. De største bidragsydere til finansieringen har alle fået en gydebanke opkaldt efter sig. Lystfiskere kan derfor se frem til at fiske ved Sydbanken, Nykreditbanken, Dalgasbanken, Anker Stensig Andersens gydebanke og Niels Due Jensens gydebanke i Skjern Å.

- Vi synes, det har været lidt sjovt at give gydebankene navne. Det har vi også brugt i Karup Å, og det er noget dem, der står bag de enkelte gydebanker, sætter pris på, siger Niels Vestermark.

Den officielle indvielse af gydebankerne bliver den 16. april 2021, hvor laksesæsonen igen begynder. Her kommer miljøminister Lea Wermelin og klipper snoren til projektet.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Natur.