Læreruddannelse på vej til Herning: Skal have fokus på dannelse og frihed

Kristian Jensen er i spidsen for den arbejdsgruppe, der i dag har fremlagt et forslag om en privat læreruddannelse. Valgmenighedspræsten fra Herning Morten kvist har kæmpet for uddannelsen siden 2013.

Herning kan i fremtiden meget vel blive hjemsted for en læreruddannelse, der gerne skal adskille sig fra den, vi allerede kender.

- Vi vil gerne lave noget, som er lidt anderledes og bidrage til udviklingen af lærerstanden på den måde, fortæller Morten Kvist, der er initiativtager til den frie læreruddannelse i Herning.

Siden 2013 har han slået på tromme for, at skolen bliver til virkelighed. Og det skal være en ny uddannelse.

- Vi vil meget gerne hjælpe dem med at udvikle deres egne metoder. Når man kommer ind i en klasse med en metode og finder ud af, at den ikke virker, hvad gør man så. Det skal man kunne handle på, og det er noget man skal lære, og det er ikke spor simpelt, siger han om de fremtidige elever og uddannelsen.

Uddannelsen skal blandt andet være med til at giver underviseren større frihed og blik for, hvad der virker. I stedet for at være låst af en fast måde at gøre tingene på.

Flere politikere bakker op

Forslaget om den nye uddannelse, der skal have plads til 50 elever, blev i dag præsenteret i folketingssalen, og som det ser ud nu, er der opbakning fra Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille

- Vi synes, der er et behov for en ny type lærer, som i højere grad er med til at skabe dannelse og være forbillederne for eleverne. Vi har behov for nogen, der kan give eleverne dybde og faglighed på samme tid, siger folketingsmedlemmet Kristian Jensen, der er Friskole- og efterskoleordfører for Venstre.

- Det er mit indtryk, at den autoriserede danske læreruddannelse i dag ikke sætter så meget fokus på dannelse, og det vil jeg gerne inspirer dem til at gøre, så ikke alting skal måles og sammenlignes, siger Marianne Jelved, der er skoleordfører hos Radikale Venstre og medlem af folketinget.

Der er lige nu 89 af folketingets medlemmer, der bakker op om ideen, og det vil sige, at der bare mangler en enkelt mere, før Morten Kvists drøm kan blive til virkelighed.

Lige nu forventes det, at forslaget skal behandles af folketinget i januar 2021.

Mandag har en arbejdsgruppe foreslået Folketinget at etablere en fri læreruddannelse i Herning.