Krisebank i fremgang

Kvartalsregnskabet fra Danske Andelskassers Bank viser fortsat fremgang efter flere års røde tal.

Sidste år lykkedes det Danske Andelskassers Banks med hovedsæde i Hammarshøj at vende flere års underskud til overskud. Første kvartals regnskab viser nu fortsat fremgang i banken, der betegner kvartalsresultatet som "acceptabelt", det skriver baken i dens regnskab onsdag. 

Danske Andelskassers Bank A/S opnåede i første kvartal 2015 en fremgang i resultatgrundlaget på 9 mio. kr. isoleret set i forhold til samme periode 2014. Derudover har banken styrket sin kapitalmæssige overdækning til 2,8 %.

Baggrunden for udviklingen i basisindtjeningen og resultat før skat skal findes i kursregulering og udbyttebetaling fra Sparinvest Holdings SE på samlet 53 mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 0 mio. kr. i 1. kvartal 2015. Kursreguleringen fra Sparinvest Holdings SE vil blive indarbejdet i 2. kvartal 2015. 

Isoleret set er resultat før skat således 9 mio. kr. bedre i 1. kvartal 2015 end i samme periode sidste år. 

Basisindtjeningen fastholdes i al væsentlighed i 1. kvartal 2015 trods en fortsat lav låneaktivitet i bankens markedsområder - og således et faldende udlån i forhold til 1. kvartal 2014. Det er dog lykkedes at fastholde udlånet på niveau med 31. december 2014. Dertil kommer en række andre, positive elementer i regnskabet, blandt andet en stigning i bankens gebyr- og provisionsindtægter, som hovedsageligt skyldes en væsentligt højere aktivitet på realkreditområdet, samt en øget indtjening på andre forretningsområder som eksempelvis investering og forsikring.

Banken fastholder sine forventninger til et basisresultat på mellem 125 og 155 mio. kr. i 2015.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Erhverv.