Korsang med fornyet kraft

Midt- og Vestjylland får to nye kraftcentre for sang, som skal udvikle nye talenter.

Sang-talenter over hele landet skal styrkes og udvikles med hjælp fra et nyt projekt med syv sang-kraftcentre.

Her i landsdelen skal et sang-kraftcenter i Herning og et i Thisted være med til at finde og guide nye sang-talenter.

I alt kommer der syv nye regionale kraftcentre for sang, som Den Jyske Sangskole i Herning har taget initiativ til.

Målet er at skabe synergi mellem bredde og elite. Kor, kommuner, folkeskoler, musikskoler og erhvervsliv går sammen om at skabe "best practise" miljøer for sang og sikre en fødekæde af unge sangere, der rækker fra folkeskolen og lokale kor til de konservatorieforberedende grundkurser og professionelle sangfaglige uddannelser.

Inspiration fra FC Midtjylland

Kraftcentrene er inspireret af Team Danmark og FC Midtjyllands Fodboldakademi. Det er Mads Bille, kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole, som står bag projektet.

Det seneste år har Den Jyske Sangskole haft kontakt til omkring 40 kor fra hele landet, hvoraf syv sangmiljøer er udvalgt.

En af årsagerne til at projektet kan lade sig gøre er, at Den Obelske Familiefond har givet seks millioner kroner til projektet. Det er den største enkelt-donation til dansk sang nogensinde.  

Se her indslag om det specielle sang-projekt:

Kortalenter over hele landet skal styrkes og udvikles. Det er målet med et nyt korprojekt, hvor syv regionale sang-kraftcentre skal give nyt liv til den danske sang.