Kommune og dambrug strides om to millimeter gitter

Ifølge ejeren er det ikke muligt at drive dambruget videre, hvis der skal installeres et gitter på fire millimeter.

To millimeter.

Så meget adskiller dambrugsejer Niels Lyhne Jensen fra Haderup og Herning Kommune i en strid om de gitre, der er lovpligtige ved dambrug. 

Ved indløbet til hans dambrug, der går under navnet Østerhøjgaard Akvakultur, er der placeret et gitter med åbninger på seks millimeter. Det sikrer, at vandet kan strømme ind, mens vilde fisk bliver på den anden side af dambruget. 

Men små åbninger på seks millimeter er alt for meget, lyder det fra Herning Kommune, der i stedet mener, at fire millimeter er på sin plads. 

- De passer ikke til virkeligheden. De passer til et lille vandløb, hvor vandtemperaturen aldrig kommer under nul grader. Vi har sommetider haft 25 centimeter is, forklarer dambrugets mangeårige ejer. 

Han pointerer, at en en rist med åbninger på fire millimeter vil øge risikoen for iltsvind og dermed den visse død for dambrugets fisk. 

- Hvis risten stopper klokken to om natten, så dør fiskene efter en time, konstaterer han. 

Erfaringer har ifølge ham også vist at en fire mm rist bliver stoppet på 10 minutter af vandets mange alger. Med seks millimeter tager det i stedet to timer. 

Niels Lyhne Jensen ved et gitter med seks millimeter åbninger. Gitteret til højre er på fire millimeter, men har givet store problemer på grund af algesamlinger, der lukker gitteret på 10 minutter.
Niels Lyhne Jensen ved et gitter med seks millimeter åbninger. Gitteret til højre er på fire millimeter, men har givet store problemer på grund af algesamlinger, der lukker gitteret på 10 minutter.
Foto: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

Det er dambrugsbekendtgørelsen, der dikterer størrelsen på åbningerne i et gitter. Som udgangspunkt skal et gitter være seks millimeter i åbningen ved dambrugets indløb, men "hvis hensyn til bevaring og beskyttelse af fiskearter i det pågældende vandsystem kræver det, skal der fastsættes vilkår om, at åbningerne i gitteret skal være <6 millimeter ved indløb", hedder det i bekendtgørelsen.  

- De (små riste, red.) passer til dambrug, hvor vandløbet er i orden til en fire millimeter rist. De passer ikke til et stort, beskidt vandløb som her, forklarer dambrugsejeren.

Reglerne er lavet af hensyn til de vilde fisk. Er det ikke rimeligt, at man skal overholde dem?

- Jo, men det passer ikke til virksomheder som dambrug i Danmark.

- Jeg vil gerne overholde reglerne, som lovgivningen foreskriver. Men kommunen fortolker, det på en anden måde, understreger Niels Lyhne Jensen.

Det er lørdag ikke lykkedes TV MIDTVEST at få en kommentar fra Herning Kommune, men til Herning Folkeblad siger Lene Kimø, som er chef for natur, miljø og byggeri, at hun håber, at man kan finde en løsning, så dambruget kan leve op til kravene.

- Sådan som jeg har fået fortalt det, blev vi enige om at spørge nogle fagpersoner fra DTU Aqua i Silkeborg om en anbefaling til afstanden mellem ristens riller, siger hun til folkebladet.

Det siger reglerne: