Jordscanning ved Sunds skal forudsige vandproblemer

Som led i et internationalt EU-projekt bliver jorden ved Sunds til september scanne. Formålet er at kunne forudsige og håndtere vandproblemer som følge af klimaforandringerne.

I Sunds ved Herning er der udsigt til, at grundvandet stiger. Dels på grund af det voldsommere vejr, som klimaændringerne medfører, og dels fordi forsyningsselskabet Herning Vand tætner kloakkerne, så regnvandet ikke længere kan sive ind i kloakrørene og blive ledt væk.
Og det stigende grundvand i Sunds kan volde problemer, for grundvandet står allerede højt – nogle steder så højt, at byggegrundene må toppes op med et lag sand, før man kan bygge på dem. Derfor skal byen fra september være med i et internationalt pilotprojekt, som skal kortlægge jordbundsforholdene ved hjælp af en scanning.

- Sunds er et godt eksempel på de udfordringer, som vi kommer til at slås med i mange byområder overalt på kloden. Så vi har brug for at vide, præcis hvor grundvandet vil stige, hvilke problemer det kan skabe, og hvordan vi bedst imødegår dem, siger Rolf Johnsen, projektleder, Region Midtjylland.

Han har været med til at udpege Sundsområdet som et af projektets 16 pilotområder – de øvrige findes i Belgien, England, Holland og Tyskland.

 

Glasfiber og træ
Det er geofysikere fra Aarhus Universitet, der har udviklet metoder til at kortlægge jordbundsforhold og geologi i stor detaljeringsgrad.

På overfladen ser det måske ikke så avanceret ud med et skelet af glasfiberrør på plastikmeder med computerudstyr og GPS påmonteret – spændt efter en ATV. Men systemet kan ved at sende strøm ud i jorden og måle på jordens respons afsløre sandede og lerede lag, hvilket igen kan omsættes til at bestemme, hvor grundvandet står højt. Målingerne bliver suppleret med boringer og pejlinger.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Natur.