Ingen erstatning for uretmæssig beslaglæggelse

Fødevarestyrelsen har erkendt, at den overtrådte EU-regler da fire tons ørredkaviar blev beslaglagt. Men styrelsen afviser at betale erstatning.

Selv om Fødevarestyrelsen har erkendt, det var i strid med EU-regler, da den i 2013 beslaglagde fire tons ørredkaviar hos fiskeeksport-virksomheden Reinholdt & Co. i Stakroge syd for Herning, nægter Fødevarestyrelsen at betale erstatning for den ulovlige beslaglæggelse.

- Vi har siden kæmpet for at få dem til at erstatte vores tab på op i mod halvanden million kroner, siger Tommy Brøgger, ejer og administrerende direktør i Reinholdt & Co, til TV 2.

Sagen starter for cirka tre år siden for Reinholdt & Co, da Fødevarestyrelsens Rejsehold i maj 2013 aflægger besøg hos virksomheden.

Fødevarestyrelens Rejsehold konstaterer ved besøget, at virksomheden har modtaget ørredrogn fra seks dambrug, der ifølge Fødevarestyrelen ikke er specielt autoriset til afstrygning af rogn til konsum - en autorisation, som ifølge Fødevarestyrelsen kræves.

Fødevarestyrelsen varsler en bøde, og ni dage efter besøget bliver fire ton ørredkaviar til en værdi af en million kroner beslaglagt hos Reinholdt & Co.

Men et af de seks dambrug mener ikke, det kræver speciel autorisation at afstryge rogn til konsum og klager via dambrugenes organisation Dansk Akvakultur til Fødevareministeriet over Fødevarestyrelsens afgørelse.

Den klage bliver afvist, men i juli 2014 fastslår EU-kommissionen overfor Fødevarestyrelsen, at afstrygning af rogn til konsum ikke kræver autorisation. Derefter ophæver Fødevarestyrelsen beslaglæggelsen af de fire tons ørredkaviar, der et år forinden er blevet beslaglagt hos Reinholdt & Co. Den bøde, firmaet er blevet idømt, betaler Fødevarestyrelsen tilbage.

Har kæmpet for erstatning
Lige siden har Tommy Brøgger og Reinholdt & Co. forsøgt at få Fødevarestyrelsen til at erstatte det million-tab, virksomheden har lidt ved Fødevarestyrelsens beslaglæggelse.

- Vi har ikke kunnet sælge det beslaglagte parti efter så lang tid, det kan vores brand ikke tåle, siger Tommy Brøgger.

Men Fødevarestyrelsen har afvist at erstatte tabet, og Tommy Brøgger og hans advokat tror ikke på en retssag mod Fødevarestyrelsen kan vindes.

For at en myndighed skal idømmes erstatningsansvar kræves det nemlig, at der er tale om en såkaldt "kvalificeret fejl" - en meget grov fejl. Fødevarestyrelsen mener ikke, at den kendsgerning, at styrelsen overså EU-regler, da den traf beslutning om beslaglæggelse, er en "kvalificeret fejl".

Men Tommy Brøgger raser over Fødevarestyrelsens opførsel i sagen.

- At man som offentlig myndighed kan dække sig bag udtrykket ”en kvalificeret fejl” er for mig helt ubegribeligt. Såfremt jeg som mindre erhvervsdrivende havde misfortolket en regel, og derved kostet staten en million, ville jeg være blevet buret inde i flere år, siger Tommy Brøgger.

Han påpeger, at hvis Reinholdt & Co., som er et lille firma, ikke havde haft et stærkt moderselskab, kunne sagen have kostet firmaet livet og flere arbejdspladser kunne være gået tabt.

- Såfremt Reinholdt & Co. ikke netop var blevet overtaget af nye kapitalstærke ejere, ville selskabet være lukket, og 11 arbejdspladser gået tabt, siger Tommy Brøgger.

Han føler sig - på godt gammeldags dansk - røvrendt.

- Fødevarestyrelsen løber fra deres ansvar ved ikke at ville dække det dokumenterede tab. Som mindre erhvervsdrivende føler man sig taget i røven af systemet, alene fordi man er så autoritetstro, at man stoler på at de har styr på reglerne, siger Tommy Brøgger.

Fødesvarestyrelsen: Vi må ikke udbetale erstatning
Fødevarestyrelsen uddyber i en mail til TV 2, hvorfor at det helt præcist er, at de ikke kan udbetale erstatning til Tommy Brøgger:

Fødevarestyrelsen skriver:

"Fødevarestyrelsen – og statslige myndigheder i det hele taget - må ikke udbetale erstatning, med mindre visse krav er opfyldte. Det betyder, at Fødestyrelsen kun kan udbetale erstatning, hvis der er faldet en dom, eller hvis det vurderes, at der er overvejende sandsynlighed for, at Fødevarestyrelsen taber en retssag (se statens budgetvejledning). Fødevarestyrelsen har efter rådføring med Kammeradvokaten vurderet, at det ikke er tilfældet i denne sag. Fødevarestyrelsen meddelte derfor i juli 2015 til virksomhedens advokat, at Fødevarestyrelsen ikke fandt, at der var grundlag for at yde erstatning.”


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Erhverv.