Indgår aftale: Kommuner og landbrug skal arbejde sammen om nye klimatiltag

To midtjyske landbrugsorganisationer og kommunerne i Herning og Ikast-Brande vil arbejde sammen om nye initiativer, der kan skabe en hurtig og nødvendig grøn omstilling af landbruget i Midtjylland.

landbrugsaftale
Foto: Martin Sodemann, TV MIDTVEST

Der skal gøres noget nu for at sikre en mere klimavenlig landbrugssektor i Midtjylland. 

Det skal nye biogasanlæg, vedvarende energiproduktion og flere lavbundsprojekter blandt andet være med til at gøre til virkelighed. Det er i hvert fald hvad Herning-Ikast Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland og kommunerne i Herning og Ikast-Brande vil samarbejde om at få til at ske.

- Jeg er rigtig glad for den aftale, vi har underskrevet i dag. Den kommer helt sikkert til at betyde noget for den klimaindsats, vi står overfor at løse over de næste mange år, fortæller John Thomsen, der er formand for Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget, og sidder i Herning Kommunes byråd for Venstre.

Den nye aftale er hermed skrevet under.
Den nye aftale er hermed skrevet under.
Foto: Martin Sodemann, TV MIDTVEST

Instanserne har i en ny aftale skrevet under på tiltagene, og det har været vigtigt for landboforeningen, at kommunerne har været en del af aftalerne, når de er den myndighed, der skal give tilladelserne. 

Det kræver nemlig ofte, at kommunerne er med indover, når der skal laves naturtiltag og tekniske løsninger såsom biogas.

- Noget af det, der skal være med til at løse det her, det er jo noget, man ikke har tænkt på endnu. Landbruget har længe tænkt i at finde på klimavenlige løsninger, men på grund af det nye partnerskab, kan vi som kommune forhåbentlig komme tidligere med indover processen med løsningerne. I kommunen har vi afsat fire millioner kroner over fire år, som allerede går til udviklingen af de her tiltag, fortæller John Thomsen.

I aftalen har landbrugsorganisationerne og kommunerne skrevet under på, at de sammen ønsker at tage et nødvendigt, lokalt medansvar, når det handler om den grønne omstilling i landbruget.

John Thomsen, der er formand for Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget, og som sidder for venstre i Herning byråd, er glad for den nye aftale.
John Thomsen, der er formand for Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget, og som sidder for venstre i Herning byråd, er glad for den nye aftale.
Foto: Martin Sodemann, TV MIDTVEST

Kommuner med stor landbrugssektor

Både Herning og Ikast-Brande kommuner er nogle, hvor landbrugssektoren fylder meget. Derfor er det også vigtigt at gøre en indsats for at skabe store reduktioner i udledning af drivhusgasser i det midtjyske område, mener formanden for Miljø, Infrastruktur og naturudvalget, John Thomsen.

- Det er vigtigt, at vi får landbruget med indover, når vi nu er en landbrugskommune. Vi kan ikke gøre det uden dem, hvis vi skal leve op til de mål, der er.

I det officielle aftaledokument har parterne skrevet under, at de forpligter sig til at samarbejde for at opnå Parisaftalens mål og dermed bidrage til Danmarks nationale klimamål om CO2-reduktioner. 

En af de ting, der bliver fremhævet i aftalen, er, at den grønne omstilling af landbrugssektoren skal ske uden, at aktiviteter flyttes ud af Danmark.