I 30 år har organisation hjulpet ofre for incest og overgreb - nu har man historisk travlt

Organisation oplever en stigning i henvendelser om seksuelle krænkelser. Terapeut peger på metoo-effekt.

Der er blevet mere travlt ved telefonen og mailen hos Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte (KRIS).

Det fortæller Helene Svendsen, der er frivillig psykoterapeut og terapeutisk leder hos den landsdækkende organisation, der har hovedkontor i Herning. 

- For os handler det om at følge med så godt vi kan, men behovet er meget stort, konstaterer hun. 

quoteDet er ikke noget, der kommer til at ophøre.

Helene Svendsen, frivillig psykoterapeut

Hun har været tilknyttet KRIS igennem 23 af de 30 år, som organisationen har eksisteret. Hun peger på, at organisationen i dag modtager flere henvendelser hver uge fra ofre og pårørende. Det gjorde man ikke i begyndelsen. 

- Vi kan ikke følge med, så i nogle tilfælde bliver vi nødt til at henvise til andre, fortæller Helene Svendsen, der er leder af den fem personer store terapeutafdeling. 

Incest

Metoo-effekt

Der er ikke kun er sket en stigning i antallet af henvendelser. Deres karaktér har også ændret sig. 

Tidligere var det hovedsageligt kvinder over 50, der opsøgte rådgivningen og terapien for at få bearbejdet overgreb, der lå langt tilbage. I dag opsøger unge også KRIS. Derudover henvender enkelte mænd sig nu også. 

Helene Svendsen peger på, at metoo-bevægelsen har haft en betydning for organisationens arbejde. 

- Metoo har gjort det nemmere for folk at komme frem og søge hjælp, men bølgen var også begyndt før metoo, siger hun og fortsætter. 

- For 23 år siden var der ikke så meget om overgreb i medierne. Det er der i dag. 

Grooming

Hun forklarer, at klienterne i nogle tilfælde henvender sig på baggrund af grooming eller ovegreb begået af familie. Derudover fortæller hun, at præster fra flere danske trossamfund også står bag overgreb. 

- I gamle dage troede man, at det var manden på bænken, men det er ofte blandt nære relationer, fortæller hun. 

Intet krav om tro

Organisationen tilbyder rådgivning til akutte tilfælde. Her hjælper rådgiverne eksempelvis med at indgive anmeldelse til politiet. Derudover tilbyder KRIS også terapi til ofre for seksuelle overgreb og incest. 

- Nogle har brug for at vende hele bøtten. Andre hjælper vi med at bearbejde senfølger som angst, skam eller skyld, forklarer hun. 

Organisationen har tidligere modtaget støtte via finansloven, men modtager i dag udelukkende støtte fra private, fonde og kommuner. Derudover har organisationen også modtaget et tilskud fra Socialstyrelsen

Selvom organisationen er funderet i kristendommen, er tilbuddet ikke forbeholdt kristne.

- Man vælger selv, om man vil have gud med i terapien, men for mange viser det sig, at gud er en ressource, forklarer Helene Svendsen. 

Lørdag markerer organisationen 30-års jubilæum i i Sct. Johannes Kirkes sognehus i Herning.

Psykoterapeuten forventer, at det også bliver aktuelt at holde 40-års jubilæum. 

- Det tror jeg helt sikkert. Det er ikke noget, der kommer til at ophøre, slutter hun. 

Organisationen kan kontaktes på telefon 29 70 23 05, kris@kris-dk.dk eller organisationens hjemmeside