Hospitalsdirektør efter flere påbud: Patienterne kan være helt trygge hos os

En rapport viser, at personalet på regionshospitalet i Herning ikke altid når, det de skal. Ifølge hospitalsdirektøren går det ikke udover kvaliteten.

Medarbejderne er så pressede på Regions Midtjyllands hospitalet i Herning, at der er behandlings- og plejeopgaver, der ikke bliver løst. Det fremgår af en tilsynsrapport fra den 8. oktober, som Arbejdstilsynet har udarbejdet, og som TV MIDTVEST har fået aktindsigt i. Ifølge hospitalsdirektøren går det belastede arbejdsmiljø blandt de ansatte ikke ud over patienterne. 

quoteDe tiltag, som vi havde sat i værk på det tidspunkt, var ikke slået helt igennem og nok ikke tilstrækkelige. Arbejdstilsynet har så været med til at kaste lys på, at vi er nødt til at gøre noget ekstra.

Poul Michaelsen 

- Når vi kigger på vores kvalitet, kan vores patienter være helt trygge ved at komme hos os. Vi leverer god kvalitet, og vi har taget godt hånd om vores patienter, siger Poul Michaelsen, der er hospitalsdirektør for Hospitalsenheden Vest.

Ifølge rapporten kommer personalet i situationer, hvor der er opgaver, som ikke bliver løst, ikke bliver løst til tiden eller løst godt nok. Ifølge Anne-Merete Andreasen, der er fællestillidsrepræsentant for 600 sygeplejersker på hospitalet, er arbejdsforholdene uforsvarlige.

- Det er ikke fagligt forsvarligt, at vi havner i situationer, hvor vi har meget, meget travlt og ikke når de opgaver, vi har i forhold til patienterne, siger hun.

Alligevel mener hospitalsdirektøren ikke, at patienterne lider under et presset arbejdsmiljø blandt medarbejderne.

- Vi følger nidkært vores kvalitet, og når vi kigger ned i de data, kan vi ikke se, at vi har kvalitetsproblemer. Vi kan ikke se, at vores hospital er mere udsat end andre hospitaler eller dårligere, siger Poul Michaelsen. 

Her kan du se en del af interviewet med hospitalsdirektøren. Her forholder han sig til arbejdsmiljøet på det kommende supersygehus i Gødstrup. 

Presses af patientantallet 

Arbejdstilsynet var forbi hospitalet i Herning tilbage i foråret. Ifølge hospitalsdirektøren var flere afdelinger i gang med at forbedre arbejdsmiljøet allerede dengang.

- De tiltag, som vi havde sat i værk på det tidspunkt, var ikke slået helt igennem og nok ikke tilstrækkelige. Arbejdstilsynet har så været med til at kaste lys på, at vi er nødt til at gøre noget ekstra, siger han.

- Det, der presser os, er antallet af patienter. Vi har haft en betydelig vækst på vores hospital lige som andre. Vi er underlagt nogle økonomiske rammer, og inden for de rammer skal vi få det bedst mulige ud af det. Nogle gange bliver det en presset hverdag, siger Poul Michaelsen.

For hospitalet ligger det nu en opgave i, at få styr på de påbud, som Arbejdstilsynet har givet regionshospitalet.

- Vi har gang i flere indsatser, hvor vi blandt andet omorganiserer hele vores sekretariatsfunktion, og så arbejder vi fortsat på, hvordan vi skaber nogle bedre patientforløb. Det er en måde at aflaste på, samtidig med at vi leverer en bedre kvalitet, siger Poul Michaelsen.

Regions Hospitalet i Herning skal inden den 15. marts 2019 komme med løsninger, der kan rette op på de arbejdsmiljømæssige problemer.  

Indslaget om sygehusets påbud kan du se lige her. 

Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Sundhed.