Herning Kommune frikendt

Statsforvaltningen Midtjylland frikender Herning Kommune i sagen om afgift på spildevand fra slagteriet Danish Crown.

Statsforvaltningen udtaler bl.a., at den kan tilslutte sig Herning Byråds synspunkt om, at et særbidrag kan basere sig på et skøn over meromkostningerne ved at modtage og behandle særligt forurenet spildevand. Statsforvaltningen vurderer også, at den beregnede merudgift for behandlingen af slagteri-spildevandet ligger inden for den skønsmargen, som lovgivningen giver mulighed for.

Sagen om særbidrag på spildevandet fra Danish Crown er rejst af journalist Anders Lindemann fra DR Nyhederne. DR journalisten vurderede, at Danish Crown ikke betalte en afgift, som svarede til de omkostninger, Herning Renseanlæg havde i forbindelse med modtagelsen og rensningen af spildevandet fra Danish Crown.

Derfor bad Anders Lindemann Statsforvaltningen vurdere, om det ikke var et brud på "forureneren betaler-princippet" i miljølovgivningen og om det ikke var ulovligt, når Herning Kommune efter hans opfattelse havde afskaffet særbidraget for særligt forurenet spildevand.

Men Statsforvaltningen Midtjylland vurderer altså, at Herning Kommune har handlet korrekt i sagen.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.