Her har naturen fået frit spil - og det får biologer og lodsejere til at juble

Biologerne har sammen med lodsejere fået frit spil i et nyt naturgenopretningsprojekt syd for Karup.

Naturen er lige så stille ved at finde sig selv i et nyt naturgenopretningsprojekt i området ved Feldborg Bæk og Staulund Å - en del af Karup Å-systemet. 

Her har Herning Kommune netop afsluttet et projekt ud over det sædvanlige.

- Inden for projektområdet har vi simpelthen fået frit spil og fået lov til at gøre næsten, hvad der passer os. Det er første gang, jeg har prøvet det, så det har været helt fantastisk, siger biolog ved Herning Kommune, Kim Iversen.  

quoteDet har været en øjenåbner det her. Det er noget vi forhåbentlig kan overføre til andre projekter.

Kim Iversen, Biolog, Herning Kommune.

Det er lodsejerne, der har æren for, at biologerne har fået frie hænder. Naturstyrelsen ejer en del af området . Resten ejes af Sten Jønsson, og han var ikke i tvivl, da kommunen spurgte om lov.

- Jeg er meget interesseret i at få så meget natur som overhovedet muligt. Og det er arealer som ikke skal bruges til at producere, siger lodsejeren. 

Luftfoto af området ved Staulund Å.
Luftfoto af området ved Staulund Å.

Tidligere lå der et stort dambrug i området. Nu har kommunen skabt en helt ny ådal ved Feldborg Bæk. Bækken er blevet genslynget, der er lavet insektvolde og lagt dødt træ ud - og så er der sølehuller til glæde for kronvildtet.

Staulund Å er blevet gjort bredere, og der er lagt gydegrus ud til fiskene. Ifølge Sten Jønsson, så både ser og lyder åen nu, som den bør. 

IMG_0887

Samtidig er et gammelt stemmeværk blevet fjernet - alt sammen til glæde for lodsejeren.

- Jeg får et betydeligt kønnere naturbillede og en bedre fauna, siger Sten Jønsson. 

Biologerne glæder sig til at se, hvordan naturen udvikler sig de kommende år. Men allerede nu er de godt tilfredse.

- Det har været en øjenåbner det her. Det er noget vi forhåbentlig kan overføre til andre projekter, siger biolog Kim Iversen. 

Projektet har i alt kostet 800.000 kroner.