Grædende sygeplejersker og farlige situationer: Akutafdelingen i Herning får strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Presset på de ansatte på Akutafdelingen i Herning er langt større, end det burde være. Det har fået Arbejdstilsynet til at udstede et strakspåbud om, at forholdene skal forbedres.

Akutafdelingen i Herning har modtaget et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.
Akutafdelingen i Herning har modtaget et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.
Foto: Morten Thomsen, TV MIDTVEST

Nogle græder på arbejde, mens andre lider af søvnløshed eller hjertebanken.

Konsekvenserne af arbejdsmængden på Akutafdelingen i Herning kommer til udtryk på flere måder, men det grundlæggende problem er det samme: De ansatte er alt for pressede.

Forholdene på afdelingen har fået Arbejdstilsynet til at udstede et strakspåbud, hvor man kræver, at der med det samme skal laves ændringer, så arbejdsmiljøet bliver bedre.

Arbejdstilsynet har besøgt Akutafdelingen to gange forud for strakspåbuddet. Her har de talt med både ledelse og ansatte, og de har observeret sygeplejerskernes arbejde.

quoteJeg oplever kolleger, der bryder grædende sammen.

Anette Knudsen, sygeplejerske og tillidsrepræsentant, Akutafdelingen

Efter besøgene konkluderer Arbejdstilsynet, at "sygeplejerskernes arbejde med patienter i Akutafdelingen ikke er planlagt, tilrettelagt eller udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt."

For de ansatte på afdelingen kommer det ikke som nogen overraskelse.

- Jeg er mega frustreret over, at det er nødvendigt, at det skal nå helt herud. Det er jo ikke et nyt problem. Covid-19 har gjort det mere synligt, men problemet har eksisteret i årevis, og det er jo ikke første gang, vi har besøg af Arbejdstilsynet, siger Anette Knudsen, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Akutafdelingen i Herning.

Mere arbejde og færre sygeplejersker

Afdelingen har det seneste år oplevet en stigning i aktivitetsniveauet på 15 procent. I løbet af samme periode har omkring 30 sygeplejersker sagt op, og der er lige nu 15 ledige stillinger, som man ikke kan finde sygeplejersker til.

For de ansatte er det med til at give et stort arbejdspres med ansvar for mange patienter og samtidig en følelse af utilstrækkelighed.

- Jeg oplever kolleger, der bryder grædende sammen. Nogle gange føler sygeplejerskerne ikke, at de kan mere, men det bliver de ofte nødt til. Vi løber så stærkt, vi kan. Vi kan bare ikke yde mere, end vi gør, siger Anette Knudsen.

Fakta om afdelingen

På grund af tidspresset når de ansatte ofte ikke at registrere fejl i løbet af arbejdsdagen, og ved Arbejdstilsynets besøg den 13. december blev der observeret to situationer, hvor der var risiko for ulykker.

Ledelsen er bekendt med udfordringerne

Ledelsen på Hospitalsenheden Vest, der står for hospitalet i Herning, har ikke ønsket at stille op til interview med TV MIDTVEST.

I en skriftlig kommentar udtaler direktør Poul Michaelsen dog følgende:

- Vi kan bekræfte, at vi har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Der er et generelt stort pres på sundhedsvæsenet, og vi er bekendt med udfordringerne i Akutafdelingen. Vi har iværksat en række initiativer, som vi yderligere vil udfolde og intensivere som følge af strakspåbuddet. Den konkrete handleplan vil vi fremsende til Arbejdstilsynet umiddelbart efter jul.

Hvilke initiativer det helt konkret drejer sig om, vil Poul Michaelsen ikke fortælle på nuværende tidspunkt.

Senest 28. december skal han og resten af ledelsen give Arbejdstilsynet besked om, hvordan man har tænkt sig at ændre forholdene på Akutafdelingen, så arbejdspresset bliver mindre.

Der er brug for hjælp fra politikerne

Selv om det nu og her er op til hospitalets ledelse at leve op til Arbejdstilsynets krav, så er der brug for politisk handling, hvis det skal være helt slut med sygeplejersker, der bliver nødt til at arbejde mere, end de kan klare.

Det mener Bente Rasmussen, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland.

- Det her er ganske alvorligt, og det bliver kun værre, for det er en ond cirkel, man er kommet ind i. Vi har et underfinansieret sundhedsvæsen, men flere penge er ikke altid svaret. Sygeplejerskerne vil gerne have et økonomisk tillæg, men de vil også gerne have flere kolleger, for det her arbejdspres kan de ikke holde til, siger hun.

Bente Rasmussen fra den midtjyske afdeling af Dansk Sygeplejeråd håber på hjælp til hele sundhedsvæsenet (arkivfoto).
Bente Rasmussen fra den midtjyske afdeling af Dansk Sygeplejeråd håber på hjælp til hele sundhedsvæsenet (arkivfoto).

På Akutafdelingen i Herning er de efterhånden så pressede, at også Anette Knudsen har svært ved at se problemerne blive løst med påbud eller nye initiativer fra ledelsen.

- Det skal løses på regeringsniveau. Der skal flere penge ud til sundhedsvæsenet, og det skal gøres mere attraktivt at være sygeplejerske, mener afdelingens tillidsrepræsentant.