Første spadestik til Holstebromotorvejen

Transportministeren markerer begyndelsen på en hurtigere og mere sikker vejforbindelse til det nordvestlige Danmark den 19. marts.

Jorden er forhåbentlig frostfri og blomsterne ved at springe ud, når transportminister Magnus Heunicke stikker spaden i jorden den 19. marts klokken 13.00 til anlægsarbejdet på Holstebromotorvejen.

Gravemaskinerne starter på motorvejsstrækningen vest for Herning mellem Snejbjerg og Sinding. Første etape af motorvejen begynder her og slutter ved Sinding nord for Herning. Motorvejens linjeføring kommer til at gå i en bue vest om Herning og får direkte tilslutning til det nye regionshospital i Gødstrup. Motorvejen vest om Herning skal være færdig i foråret 2017.

Vejdirektoratets områdechef, Søren Andersen, glæder sig til at komme i gang med projektet, som byder på en tidsmæssig udfordring.

- Holstebromotorvejen er netop nu det største motorvejsbyggeri i Danmark. Det er et stort og meget vigtigt projekt for Vejdirektoratet, og vi har en særlig forpligtelse til at overholde tidsplanen, så motorvejen kan servicere det nye regionshospital i Gødstrup som lovet. Vi får travlt og skal sammen med vores entreprenører arbejde effektivt, siger Søren Andersen.

Infrastruktur i balance

Åbning til den nordlige del af Vestjyllandmotorvejen vest for Herning åbner i 2017 og resten af motorvejen frem til Holstebro N inden udgangen af 2018. Når hele Holstebromotorvejen åbner, forbedres fremkommeligheden, og det bliver mere sikkert at køre på strækningen.

- For at skabe en infrastruktur i balance er det vigtigt med gode og hurtige forbindelser overalt i landet. Holstebromotorvejen kobler hele Vestjylland på det overordnede motorvejsnet, giver kortere køretid for pendlere og bedre muligheder for erhvervslivet til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg glæder mig til at komme og tage første spadestik for hele projektet, siger Magnus Heunicke.

Arrangementet finder sted i motorvejslinjen ud for Vejdirektoratets tilsynskontor på Ørrevænget 14 i Sinding, Herning. Alle interesserede borgere er velkomne til at møde op, blive klogere på projektet og se transportministeren markere anlægsstarten.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Trafik.