Forebyggende indsats kan forhindre vold mod kvinder

Et målrettet arbejde vil betyde, at færre kvinder bliver tvunget til at flygte hjemmefra, mener leder af krisecenter.

De midt- og vestjyske krisecentre har igen i år måttet afvise et stort antal voldsramte kvinder, fordi alle pladser er optaget.

Nu efterlyser lederen af krisecentret i Holstebro, Karin Houman, er mere målrettet forebyggende indsats, som kan forhindre, at nogle af de mest ressourcestærke kvinder bliver nødt til at flygte hjemmefra.

- Vores drøm er at lave en åben rådgivning for kvinder, der har været udsat for vold. Så kan vi hjælpe dem meget tidligere i stedet for, at de skal flytte ind på et krisecenter. Hvis vi kan lave en rådgivende funktion, kan kvinden måske beholde sit job og børnene kan blive boende, siger Karin Houman.

Venstres Marianne Bredal, der er medlem af folketingets social, indenrigs og børneudvalg, støtter ideen. 

- Hvis vi kan skabe en rådgivning, hvor vi undgår, at kvinderne bliver indskrevet på et krisecenter, er det absolut det mest ønskelige for alle partner, konstaterer hun. 

Til næste er der allerede sat penge af til området via satspuljemidlerne, men Marianne Bredal er klar til at gå videre end det.

- Det vil være helt oplagt at gå i dialog med krisecentrene om hvilke løsninger, der er de mest effektive, siger hun.

Karin Houman har et klart ønske til politikerne: Indsatsen skal gælde hele landet, og ikke kun de store byer, siger hun.

 

 

 


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.