Fødende mest tilfredse i Herning og Holstebro

De fødende og deres partnere sender Hospitalsenhed Vest ind på en førsteplads i ny landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed.

De fødende og deres partnere sender fødeafdelingerne i Herning og Holstebro ind på en førsteplads i ny landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed.

Den nye landsdækkende undersøgelse af oplevet tilfredshed blandt fødende viser, at tilfredsheden med Fødeafdelingerne i Hospitalsenheden Vest samlet set er den højeste i Danmark.

De fødende på fødegangene i Herning og Holstebro udtrykker meget stor tilfredshed med oplevelsen af fødslen, jordemoderen under graviditeten og forløbet efter fødslen. Som noget nyt er de fødendes partnere også blevet spurgt i undersøgelsen, hvor de udtrykker meget stor tilfredshed med, hvordan de informeres og inddrages som en del af hele fødselsforløbet.

Involvering og inddragelse er afgørende

Den store tilfredshed vidner om, at det er vigtigt at have fokus på involvering af partneren ikke kun efter fødslen, men som en del af hele forløbet, mener afdelingens chefjordemoder Ann Fogsgaard.

- Vi har fokus på familien som helhed og på at opnå familier, der trives. Vi ser parret som to lige vigtige parter, der har forskellige roller i forløbet, siger chefjordemoder Ann Fogsgaard.

I praksis betyder det blandt andet, at der på fødeafdelingerne i Hospitalsenhed Vest har særlig fokus på at involvere partneren allerede fra graviditeten med deltagelse i fødselsforberedelse og hos jordemoderen, men også i de mere praktiske opgaver undervejs i forløbet.

Fødeafdelingen er også i gang med en indsats i forhold til at sikre tryghed omkring amning og ernæring af barn efter udskrivelse. Det har blandt andet ført til udviklingen af en app i samarbejde med de seks kommuner i Vest, der skal give forældrene mulighed for selv at tjekke barnets trivsel i de første uge efter fødslen.

Udover en førsteplads i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed når det kommer til fødeafdelingerne, så indtager Hospitalsenheden Vest samlet set tre placeringer i top tre blandt hospitalerne i Region Midtjylland.

Der er tale om to andenpladser i samlet patienttilfredshed for henholdsvis akut indlagte patienter og ambulante patienter. Desuden indtager hospitalet en regional tredjeplads, når det gælder patienter med planlagt indlæggelse. Samlet set udtrykker patienterne allerstørst tilfredshed i oplevelsen af mødet med personalet samt plejen og behandlingen.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Sundhed.