Falck-tillidsmand: Vi vil bare gerne have ordentlige forhold

Falck-redderne har genoptaget arbejdet efter arbejdsnedlæggelse fredag. Konflikten bunder i, at redderne er utilfredse med ny overenskomst.

Falck-redderne i Region Midtjylland har nu genoptaget arbejdet efter en arbejdsnedlæggelse fredag formiddag.

Strejken skyldtes en stor utilfredshed med den nye LO-overenskomst, der blev vedtaget for godt en uge siden. Hele 90 procent af redderne stemte nej til den nye aftale, men da reddernes fagforening, 3F, er en del af LO, som også har andre faggrupper under sig, blev overenskomsten alligevel vedtaget.

- Der er lavet nye typer af døgnvagter, som redderne ser som en væsentlig forringelse. Både arbejds- og lønmæssigt, siger tillidsmand på Falck-stationen i Herning, Søren Gramstrup Kristensen.

Tillidsmanden forklarer, at redderne ikke mener, at de bliver honoreret for tilstrækkeligt for de timer, de kører om natten.

- Alle undersøgelser viser, at nattearbejde er usundt. Det er jo en ambulancetjeneste, og vi er selvfølgelig godt klar over, at der skal køres om natten, men det vil vi også gerne honoreres for, og det føler redderne ikke, at vi bliver med aftalen, siger han.

quoteVi synes ikke, at vi er grådige, men vi vil bare gerne have ordentlige forhold. Vi beklager selvfølgelig, at det går ud over borgerne

Søren Gramstrup Kristensen, Tillidsmand, Falck Herning

Derudover forklarer Søren Gramstrup Kristensen, at nogle medarbejdere ifølge den nye overenskomst er pålagt at tillære sig nye kompetencer, som de heller ikke bliver honoreret yderligere for.

Til rådighed på fridage

Udover manglende honorar er redderne også utilfredse med udsigten til såkaldte 'rådighedsvagter'. Det betyder, at Falck med en måneds varsel kan pålægge en redder at stå til rådighed fra sit eget hjem på sin fridag.

- De vagter må de give os otte af om året, to hvert kvartal. Man lægger igen beslag på i forvejen pressede familier, hvor der bliver arbejdet både nat og dag, juleaften og pinsedag og så videre. Nu skal vi så også stå til rådighed på fridage. Det er ikke i orden, siger Søren Gramstrup Kristensen og understreger, at rigtig meget kan lade sig gøre ad frivillighedens vej, så længe man også bliver belønnet for det.

Redderne i Region Midtjylland har nu genoptaget deres arbejde, og det er vigtigt for Søren Gramstrup Kristensen at beklage, at konflikten i sidste ende går ud over borgerne.

- Kollegaerne er jo selvfølgelig også trætte af, at det går ud over befolkningen. Det rammer jo desværre de svage og syge, men vi vil jo gerne have ordentlige arbejdsforhold. Vi synes ikke, at vi er grådige, men vi vil bare gerne have ordentlige forhold. Vi beklager selvfølgelig, at det går ud over borgerne, siger han.

Falck-medarbejderne afventer nu resultatet af forhandlingerne med ledelsen. Kollegaerne mødes igen mandag morgen.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Erhverv.