Ensomme ældre i Herning får stor check

Over en halv million kroner skal hjælpe ensomme ældre i Herning Kommune til bedre trivsel.

En voksende gruppe ældre føler sig ensomme i hverdagen og har kun få sociale kontakter. Det forsøger Frivilligcenter Herning nu at lave om på.

Med en donation på 603.000 kr. fra TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland har frivilligcentret igangsat et nyt projekt målrettet ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det. 

Frivilligcentret vil i projektet gøre brug af deres kendskab til og gode samarbejde med både frivillige foreninger og kommunale aktører inden for ældreområdet. 

- Vi er utroligt glade donationen, der gør det muligt for os at tilbyde ensomme ældre i Herning at blive en del af nye sociale fællesskaber, som både kan give dem nogle positive oplevelser, generelt øge deres livskvalitet og skabe tryghed. Vi har allerede tilsagn fra de første frivillige og opbakning fra nogle stærke og velkvalificerede lokale samarbejdspartnere, så vi har glædet os meget til at komme i gang med dette nye projekt, siger Kurt Kleon Jeppesen, projektleder på Frivilligcenter Herning.

Ensomme ældre skal ind i fællesskabet

Projektet har navnet "Ind i fællesskabet". Frivilligcenter Herning er netop gået i gang med første fase, som består af opsøgende arbejde gennem foreninger, besøgstjenester og hjemmeplejen for at identificere ensomme ældre.

Næste skridt bliver at besøge de ældre og ud fra samtaler med dem danne små grupper ud fra geografi og interesser. I begyndelsen vil grupperne have tilknyttet en frivillig igangsætter, men målet er på sigt at gøre grupperne selvkørende og blot have den frivillige tilknyttet som kontaktperson. Projektet ventes at forløbe frem til oktober 2020, og målet er at danne 40-45 små fællesskaber i løbet af de tre år.

TrygFonden giver donationen til frivilligcentret som led i fondens samlede arbejde for at støtte sårbare grupper og give alle en plads i fællesskabet.

- I TrygFonden arbejder vi for, at alle får mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet og indgå i nogle positive fællesskaber. Netop vigtigheden af at have en plads i et fællesskab er kernen i Frivilligcenter Hernings nye projekt. Indsatsen vil helt sikkert komme til at gøre en stor forskel for en sårbar gruppe ældre, der har brug for en hjælpende hånd til at møde nye mennesker, siger Kurt H. Jørgensen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.

Frivilligcenter Herning modtager donationen på 603.000 kroner mandag formiddag.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.