Efter fejl i sagsbehandling: - Det skal have personalemæssige konsekvenser

De fejl, Herning Kommune har begået i forbindelse med behandlingen af en sag om tvangsfjernelse af to børn, får nu konsekvenser.

Sådan lyder beskeden fra borgmester Lars Krarup (V), efter et ekstraordinært møde i kommunens økonomiudvalg, hvor sagen var på dagsordenen fredag.

- Vi har besluttet os for, at det skal have personalemæssige konsekvenser. Det er en enigt udvalg, der konkluderer det.

Er der nogen, der blive fyret i dag?

- Jeg kan ikke sige mere.

Får det personalemæssige konsekvenser for en eller flere i forvaltningen?

- Det er det samme svar. Jeg kan ikke sige mere, siger Lars Krarup.

Ekstern rapport slår fast: Der er sket fejl

Det er en ekstern rapport fra revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young, der har slået fast, at der er sket fejl i en sag om to børn, der blev tvangsfjernet i december 2018.

Tvangsfjernelsen skete dog først efter et længere forløb, som begyndte at tage fart i foråret 2018, da børnene, to piger, angiveligt fortalte deres mor, at de havde været udsat for overgreb begået af faderen.

Ifølge familien undlod kommunen at undersøge underretningerne, men valgte i stedet at fokusere på konflikten mellem forældrene, som havde foregået i årevis og givet anledning til flere underretninger.

Kort før jul blev børnene definitivt tvangsfjernet og anbragt hos en plejefamilie, da en psykolog vurderede, at der var risiko for, at børnenes mor ville gå under jorden med børnene.

Hør Lars Krarup forklare, hvad sagen kan have af konsekvenser internt i kommunen. 

Otte store fejl

I rapporten fremgår det, at Herning Kommune har begået otte væsentlige fejl i henhold til forvaltnings- og serviceloven.

Blandt andet har kommunen i flere tilfælde forsømt at gennemføre børnesamtaler i forbindelse med forskellige afgørelser. Derudover er det tvivlsomt, om kommunen har tilbudt børnene en bisidder til deres samtaler, som loven ellers foreskriver det.

- Vi har haft en grundig drøftelse med topledelsen i forhold til, hvilke forventninger vi har til al sagsbehandling – i særdeleshed i forbindelse med sager med fjernelse af børn. Det er det mest vidtgående indgreb, kommuner foretager sig, så der skal være styr på lovgivningen i den slags sager, siger Lars Krarup.

- Den her analyse er rigtig grim læsning, når man er folkevalgt, lyder det.

Til trods for fejlene i Herning Kommunes sagsbehandling har ankestyrelsen besluttet at tvangsfjernelsen af de to børn var rigtig. Moderen til de to piger har dog anket endnu engang - de mener sagen skal gå om på grund af rapportens konklusioner.

 

Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.