Djøf: Jensen-udnævnelse bryder vigtigt princip om upartiskhed

Det strider Djøf midt imod, at ambassadører nu kan blive politisk udpegede. Og er blevet det.

For kort tid siden ændrede regeringen reglerne, så den kan udpege ambassadører. Og mandag er det så efter alt at dømme sket. Ifølge Altinget er tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V) udnævnt til ambassadør.

Det strider imod årtiers skik, hvor ambassadører kom fra embedsværket. Og ifølge Djøf, der repræsenterer store dele af embedsværket, er det en dårlig skik at bryde.

- For os handler det ikke om Kristian Jensen (V). Det handler om det helt principielle i, at vi forlader princippet om, at embedsmænd skal være politisk neutrale, så de kan betjene skiftende regeringer. Det er en meget, meget vigtig ting.

- Det er en grundpille i den danske forvaltningstradition og noget, mange andre lande misunder os, siger formand for Djøf, Henning Thiesen.

Han siger yderligere, at det ikke er første gang, at der har været behov for at tage eksterne ind til eksempelvis ambassadørposter. Men at det så bør ske med en formel ansættelsesproces. Hvilket ikke er sket med Kristian Jensen.

- Nogle gange kan man have brug for folk udefra. Men der er det min holdning, at stillingerne bør slås op på en sædvanlig og transparent proces, hvor alle kan søges og den bedst kvalificerede kan vælges, siger Henning Thiesen.

Regeringen har lagt op til, at politiske udnævnelser af ambassadørposter vil være en sjælden forseelse. Men Henning Thiesen har bange anelser.

- Vi har fået den ene forsikring efter den anden. Men som en forsker sagde, er det jo elastik i metermål.