Dele af ny motorvej er lavet med genbrugsasfalt

Når motorvejsstrækningen imellem Herning og Holstebro åbner, så vil en del være genbrug.

Danmark kan spare et trecifret millionbeløb på at genanvende asfalt.

Sådan lyder det fra Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Og besparelsen er allerede i gang.

Når den nye motorvej mellem Holstebro og Herning åbner, så vil en strækning indeholde 30 procent genavendt asfalt.

- Det er første gang i historien, at vi gør det her på en motorvej, fortæller Ole Anderson, faglig leder på Teknologisk Institut.

Kommuner kan spare millioner ved at gå nye veje

I 2013 blev der produceret 1,5 mio. tons asfalt til nye slidlag, men kun 150.000 tons var genbrugte materialer. Vejreglerne tillader i dag op til 30 procent genbrug for udvalgte typer, og grænsen kan på sigt hæves, hvis kvaliteten er god nok.

Det danske samfund vil ifølge projektrapporten formentlig kunne spare trecifrede millionbeløb årligt ved at hæve andelen af genbrugt asfalt. Udover mindre pres på jordens ressourcer vil øget genbrug af asfalt potentielt kunne medføre en reduktion på 10-20 procent af den samlede CO2-udledning fra fremstilling af slid- og bindelag. Det svarer til en årlig reduktion på mere end 10 million kg. CO2

- Det har et stort samfundsøkonomisk potentiale. I stedet for at asfalten skal smides ud eller bruges til grus, så kan man genbruge den. Det har man gjort i en del år i de nederste lag på asfalten, men der er særlige krav til det øverste lag. Men det kan vi nu, og det er bæredygtigt, uddyber Ole Anderson.