Borger krænket af fotos fra retssal

Retten i Herning har anmeldt en ulovlig fotografering og offentliggørelse af billeder fra et retsmøde til politiet.

 

Det er forbudt at tage billeder og filme under et retsmøde i Danmark, men noget tyder på, at det kan være sket under et retsmøde i Herning.

Borger krænket af fotos

Retten har modtaget en henvendelse fra en borger, der er blevet krænket over, at en tilhører i hemmelighed har optaget billeder på sin mobiltelefon, og derefter lagt billederne ud på Facebook.

Kun med dommerens tilladelse

Efter retsplejeloven kan en dommer give tilladelse til, at der bliver filmet i en retssal. Det sker i dag især i større sager og sager, som har stor offentlig interesse. Oftest er det kun selve domsafsigelsen, som medierne får lov at optage eller fotografere, og vilkårene for optagelserne er nøje aftalt, så de mennesker der er tilstede ikke bliver krænket.

Ingen tilladelse

I den konkrete sag fra Herning, har dommeren ikke givet nogen tilladelse, og derfor mener retspræsident  Henrik S. Stamp, at det er en alvorlig sag, som nu bliver meldt til politiet.

- Det er min opfattelse, at borgerne skal have mulighed for at sidde i en retsssal både som parter, vidner og tilhørere uden at frygte for, at de fotograferes eller filmes. I den aktuelle sag er billeder fra et retsmøde efterfølgende offentliggjort på Facebook, hvilket jeg finder, gør forholdet alvorligere. Det har derfor været nødvendigt at politianmelde sagen, siger han i en pressemeddelese.

Risikerer bøde

Straffen for at overtræde forbuddet om fotografering og offentliggørelse er bøde. Politiet skal nu efterforske sagen.