Ansatte frygter for sikkerheden

Arbejdsmiljøet under pres på handicap- og psykiatri området i Herning

De ansatte indenfor psykiatri- og handicapområdet i Herning mener arbejdsmiljøet er under pres i en sådan grad, at sikkerheden er truet for medarbejdere og borgere.

I et åbent brev til politikerne i Herning, gør de ansattes faglige organisationer opmærksomme på, at manglende ressourcer og omstruktureringer kan få alvorlige konsekvenser.

"Arbejdsmiljøet, borgernes retssikkerhed og sikkerheden i forhold til behandling, pleje og pædagogik er under et urimeligt pres" , lyder det i henvendelsen.

 De faglige organisationer efterlyser dialog med politikerne, bl.a. i forhold til at der ikke må ske forringelser af det gældende serviceniveau.

Ifølge fagforeningerne, har Handicap og Psykiatri i Herning haft en tilgang af borgere på 20 procent. Dertil skal lægges en øget kompleksitet når det gælder borgernes helbred, længere behandlingstid og sværere handicaps.

"Til trods for denne ændring følger budgettet ikke med. Faktisk er det på samme niveau som i 2007. Hvordan hænger det sammen kære politikere", lyder spørgsmålet i brevet.

Herning Kommune har peget på en øget borger- og brugerinddragelse, hvilket de ansattes fagforeninger støtter. Samtidig peger de på, at det kræver mere personale.

"Budgettilpasningerne betyder reelt færre personaletimer til at løse de flere og mere komplekse opgaver".

Brevet er underskrevet af Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland, FOA, Herning, Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord, Danske Fysioterapeuter, Region Midtjylland samt Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.