Ansætter flere sagsbehandlere og sparer penge

Herning Kommune har ansat flere sagsbehandlere og samtidigt sparet penge. Det viser midtvejsundersøgelse.

Herning har ansat flere sagsbehandlere til at tage sig af sager om udsatte børn. Det har næsten halveret bunken af sager på sagsbehandlerens bord, og dermed har de fået bedre tid til at hjælpe familierne, før det går rigtigt galt. De har også fået tid til at få flere børn i plejefamilier frem for på døgninstitution, det skriver KORA i en pressemeddelelse.

På trods af flere udgifter til fire ekstra sagsbehandlere har de allerede i 2014 tjent deres egen løn hjem. Herning har sparet 3,7 mio. kr. på anbringelsesområdet. Det viser en midtvejsevaluering af projektet, som KORA har foretaget.

- Undersøgelsen dokumenterer, at når sagsbehandleren har tid til at gøre sit arbejde lidt mere grundigt, kan kommunen faktisk spare penge på en ret kort bane, siger Hanne Søndergård Pedersen fra KORA, der er projektleder på evalueringen.

Mere tid til at støtte familierne

Sagsbehandlerne i projektet havde i 2014 kun 24 sager hver, hvor de normalt har omkring det dobbelte antal sager. De færre sager gør det muligt for sagsbehandlerne at følge familierne og børnene tættere og at samarbejde tættere med sundhedsplejersker og kommunens skolepsykologer.

Helt konkret er sagsbehandlerne ude og besøge børn, der er anbragt, langt hurtigere og oftere end lovens minimumskrav. De er også til at få fat i, hvis et barn eller en familie ringer for at få hjælp.

- Sagsbehandlerne opdager det meget hurtigere, hvis der er problemer hos en familie, og så kan de hjælpe, før det går rigtig galt. De forebyggende tiltag kan måske hjælpe så godt, at man undgår en anbringelse hos en plejefamilie eller døgninstitution, og det er alt andet lige en meget billigere løsning for kommunen, siger Hanne Søndergård Pedersen.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.