66-årig får fængselsstraf på 40 dage for ulvedrab

Det var et brud på jagtloven og bekendtgørelsen for artsfredning, da en 66-årig skød og dræbte en ulv fra sin bil.

Der er faldet dom i den meget omtalte sag, hvor en 66-årig mand var tiltalt for at skyde og dræbe en ulv. 

Han er blevet idømt en betinget fængselstraf på 40 dage, samtidigt med at hans riffel skal konfiskeres. Han får lov til at beholde sit jagttegn. 

Manden var tiltalt for at bryde både jagtloven og bekendtgørelsen for artsfredning, da han i april skød en ung hunulv fra vinduet i sin bil.

Han havde på forhånd erkendt, at det var ham, der skød dyret, men nægtede sig skyldig i tiltalen.

Han var tiltalt efter jagtloven, da man kun må jage dyr inden for den jagttid, der er fastlagt for arten, og at det samtidigt ikke er lovligt at skyde fra et køretøj. Han var tiltalt efter bekendtgørelsen for artfredning, fordi ulven ifølge EU-lovgivning er fredet.

Var det en ulv?

Et af de store spørgsmål i retten i dag var, hvorvidt der var tale om en helt ren ulv, eller om ulvene i vores del af Europa på et tidspunkt har blandet sig med hunde.

Det mente forsvarer Jan Schneider, at der ikke lå tilstrækkeligt bevis for. Hvis den nedlagte ulv var en krydsning mellem en ulv og en hund, ville det ifølge forsvareren være ikke være imod fredningsbekendtgørelsen at nedlægge dyret, da det kun er en genetisk ren ulv, der har krav på beskyttelse.

At der var tale om en rigtig ulv, mente anklager Ulrik Panduro ikke, at der var nogen tvivl om, især baseret på ulvens obduktion og den stamtavle, der er lavet på ulven.

Retten vurderede ikke, at det var nødvendigt med flere oplysninger om ulvens ophav. Samtidigt vurderede retten, at der ikke var tale om nødværge, da ulven blev skudt.

Anklagemyndigheden påstod, at der ikke skulle dømmes under 3 måneders ubetinget fængsel, samtidigt med hans jagtriffel skulle konfiskeres, og at han skulle frakendes retten til at have eller erhverve jagttegn i en periode. Forsvaret påstod frikendelse og ellers bødestraf.

Dommen blev altså 40 dages betinget fængsel, og den dømte har taget sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Nedskydningen af ulven blev optaget, og optagelsen blev også præsenteret i retten i dag. Den kan du se herunder.

Vi advarer mod voldsomme billeder.

Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien 112.