Serie Guds Børn

I januar 1897 indtraf den største katastrofe i det danske redningsvæsens historie. Et helt redningsmandskab druknede ud for Harboøre. Med udgangspunkt i ulykken skabte TV MIDTVEST en serie i 8 afsnit om den indremissionske vækkelse på Vestkysten. Serien beskriver bl.a. hvordan vækkelsen med pastor Carl Moe i spidsen var med til at forbedre fiskernes sociale kår som følge af, at brændevinen blev hældt ud. Men også hvordan der blev sået skel mellem hellige og vantro. I centrum for fortællingen står strandfogeden Niels Liløre, der selv mistede 2 sønner og en svigersøn ved ulykken.
22:43

Dette afsnit

Guds Børn (4:8)

19/11/2010

Strandfoged Niels Liløres beretter om den skæbnesvangre januardag 1897, da 7 fiskerbåde kom i havsnød ud for Harboøre. Fortællingen giver også et indblik i fortidens omfattende alkoholforbrug, som præsten Carl Moe fik sat en stopper for. Tv-drama om harboøerefiskerne og deres religion i 1897. I januar 1897 indtraf den største katastrofe i det danske redningsvæsens historie. Et helt redningsmandskab druknede ud for Harboøre. Med udgangspunkt i ulykken skabte TV/MIDT-VEST en serie i 8 afsnit om den indremissionske vækkelse på Vestkysten. Serien beskriver bl.a. hvordan vækkelsen med pastor Carl Moe i spidsen var med til at forbedre fiskernes sociale kår som følge af, at brændevinen blev hældt ud. Men også hvordan der blev sået skel mellem hellige og vantro. I centrum for fortællingen står strandfogeden Niels Liløre, der selv mistede 2 sønner og en svigersøn ved ulykken. I serien medvirker over 600 skuespillere og statister – en del direkte efterkommere af de redningsfolk, der druknede. Serien blev første gang sendt i foråret 2000.

Flere afsnit