Guds Børn

I januar 1897 indtraf den største katastrofe i det danske redningsvæsens historie. Et helt redningsmandskab druknede ud for Harboøre. Med udgangspunkt i ulykken skabte TV MIDTVEST en serie i 8 afsnit om den indremissionske vækkelse på Vestkysten. Serien beskriver bl.a. hvordan vækkelsen med pastor Carl Moe i spidsen var med til at forbedre fiskernes sociale kår som følge af, at brændevinen blev hældt ud. Men også hvordan der blev sået skel mellem hellige og vantro. I centrum for fortællingen står strandfogeden Niels Liløre, der selv mistede 2 sønner og en svigersøn ved ulykken.

Guds Børn (2:8)
Præsten Carl Moe har formået at vende Harboøre Sogn til et indremissionsk mønstersogn. Mads Hvas er én af dem, der er blevet omvendt, men hans kone, Anna Petrea er fortvivlet over konsekvenserne, når hun skal følge sin mand over i missionen. Tv-drama om harboøerefiskerne og deres religion i 1897. I januar 1897 indtraf den største katastrofe i det danske redningsvæsens historie. Et helt redningsmandskab druknede ud for Harboøre. Med udgangspunkt i ulykken skabte TV/MIDT-VEST en serie i 8 afsnit om den indremissionske vækkelse på Vestkysten. Serien beskriver bl.a. hvordan vækkelsen med pastor Carl Moe i spidsen var med til at forbedre fiskernes sociale kår som følge af, at brændevinen blev hældt ud. Men også hvordan der blev sået skel mellem hellige og vantro. I centrum for fortællingen står strandfogeden Niels Liløre, der selv mistede 2 sønner og en svigersøn ved ulykken. I serien medvirker over 600 skuespillere og statister – en del direkte efterkommere af de redningsfolk, der druknede. Serien blev første gang sendt i foråret 2000.
Udgivet 5. november 2010