Stor uenighed efter retssag mod sexanklaget frikirkepræst

Retssagen mod frikirkepræsten fra Silkeborg, som er anklaget for seksuelt misbrug af børn, har i dag været for retten for sidste gang.

Hvordan sagen mod den sexanklagede frikirkepræst fra Silkeborg ender, er stadig et åbent spørgsmål.

Den meget omtalte sag, hvor en præst er tiltalt for at have forgrebet sig på otte unge fra Byens Kirke, havde i dag sin niende retsdag i Viborg, og tilbage er kun domsafsigelsen. Men anklager og forsvarer står meget langt fra hinanden i forhold til, hvordan de mener, frikirkepræsten skal dømmes.

Anklager ønsker tæt på fire års fængsel samt udvisning, mens forsvarer går efter frifindelse.

Anklager: Sagen er særligt grov

Anklager Mette Møller forklarede i dag i sin procedure, at der er tale om en særligt grov sag, og hun mener, at vidneudsagnene giver et billede af en mand, som groft har udnyttet sin rolle i kirken. Han isolerede de unge fra deres familier, og han brugte de unges religiøsitet til at få dem til at gøre, som han ønskede. Flere af de unge har været ved psykolog for at bearbejde deres oplevelser.

Forsvareren Anne-Mette Larsen Rahbek hæfter sig ved, at de unge alle vidste, at kirken er imod homoseksuelle forhold. Hun peger desuden på, at tiltalte gennem en årrække har opholdt sig i USA, og at de unge derfor har haft rig mulighed for at sige fra, hvis de seksuelle episoder ikke skete af egen fri vilje.

Journalist Michael Aarup fortæller, hvordan sagen er blevet behandlet i retten i dag.

Uenighed om vigtig paragraf

Den bærende paragraf i anklagerens anklage hedder paragraf 223 stk. 1 og stk 2. Det er en paragraf, der skal beskytte børn og unge under 18 år mod at blive seksuelt udnyttet ved samleje af personer, som er særligt tæt på dem - blandt andet stedbørn, adoptivbørn og børn, som den voksne har en lærerrolle overfor.

Anklageren mener, at retten skal bruge straframmen i denne paragraf til det yderste, hvilket er fire års fængsel. Desuden skal tiltalte fratages muligheden for at arbejde med børn, ligesom han skal udvises af landet.

Men lige akkurat denne paragraf mener forsvareren slet ikke kan bruges mod hendes klient. Årsagen er, at han ikke har haft en særlig betroet stilling overfor de unge, da deres forældre ikke har meldt dem ind i Byens Kirke. De unge har, ifølge forsvareren, af egen drift selv opsøgt Byens Kirke, og det er ifølge forsvareren ikke nok for at denne paragraf kan anvendes. Stykke 2 i paragraffen omtaler grov udnyttelse af alder og erfaring, og her henviser forsvareren til, at de unge selv fik noget ud af den seksuelle adfærd. Eller at de i enkelte tilfælde havde berørt sig selv – og ikke var blevet berørt. Desuden mener forsvareren ikke, at aldersforskellen har været stor nok til at denne del af paragraffen kan bruges.

Retten er klar med en afgørelse tirsdag den 6. marts klokken 11.00.

Tema

Frikirkepræst under anklage


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien 112.