Sundhedsstyrelsen efter Fredberg-sag: Der mangler videnskabeligt grundlag for omdiskuteret scanning

Søren Brostrøm fastslår efter et møde med fagfolk, at der mangler viden om brugen af lavdosis CT-scanning.

Opdateret den 2. juni kl. 13.

Tidligere fremgik det af artiklen, at Sundhedsstyrelsen har slået fast, at der mangler dokumentation for, at man generelt skal bruge lav-dosis CT-scanning frem for CT-scanning med kontrast. Denne udtalelse fra Søren Brostrøm knytter sig til brugen af CT-scanning frem for almindelig røntgen. På Sygehuset i Silkeborg har man brugt lavdosis CT-scanning ved patienter med uspecifikke symptomer frem for røntgen. Det er disse erfaringer, Sundhedsstyrelsen efterlyser mere viden om.

  Der er ikke tilstrækkelige videnskabelige beviser for, at det er en god idé, at Regionshospitalet i Silkeborg har brugt en omdiskuteret scanning til at udrede mistanke om lungekræft.

  Det oplyser Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

  - Resultaterne fra Silkeborg er ikke opgjort og præsenteret på en måde, så der kan konkluderes ud fra dette materiale, udtaler han i en mail til TV MIDTVEST.

  Scannings-twist var medvirkende til fyring

  Udmeldingen kommer efter et møde i Sundhedsstyrelsen, som kommer i kølvandet på, at tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg, Ulrich Fredberg, i sidste måned blev afskediget.

  En del af twisten mellem ham og hospitalsledelsen var, at Ulrich Fredbergs afdeling i visse tilfælde anvendte såkaldte lavdosis-CT-scanning, i stedet for at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om fulddosis-CT-scanninger.

  quoteSelvom Sundhedsstyrelsens pakkeforløb er standardforløb, og derfor kan fraviges ud fra konkrete og individuelle forhold, så kan man ikke systematisk fravælge at følge vores pakkeforløb

  Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

  Det kunne ske, når en praktiserende læge havde en svag mistanke om lungekræft, der ikke umiddelbart opfyldte de kriterier, der skal til for at blive henvist til en egentlig lungekræftspakke.

  Retningslinjer må ikke fraviges systematisk

  Sundhedsstyrelsen understreger efter mødet, at man ikke systematisk kan fravælge pakkeforløb. 

  - Selvom Sundhedsstyrelsens pakkeforløb er standardforløb, og derfor kan fraviges ud fra konkrete og individuelle forhold, så kan man ikke systematisk fravælge at følge vores pakkeforløb.

  - Når vi i pakken skriver, at lægen ’bør overveje’, så er det, fordi lægen selvfølgelig skal overveje, om andre diagnoser kan være relevante, men hvis læger har en klar mistanke om lungekræft, så er der ingen tvivl om, at den faglige standard er at udrede med CT med kontrast. Det var der også enighed om på mødet, udtaler Søren Brostrøm. 

  Ved mødet deltog repræsentanter fra de danske regioner, et bredt lægefagligt personale og ledende medarbejdere ved Sundhedsstyrelsen.

  Brug for mere viden

  På mødet blev det også drøftet, hvilke undersøgesesmetoder der er de rigtige at bruge, når en praktiserende læge for eksempel henviser en patient med såkaldte uspecifikke symptomer, hvor lægen ikke har konkret mistanke om alvorlig sygdom. 

  - Vi fik en grundig gennemgang af fordele og ulemper ved henholdsvis almindeligt røntgen af brystkassen og lav-dosis CT. Det blev tydeligt, at der dels er forskellige traditioner på tværs af landet, men også at vi mangler dokumentation for at kunne sige, at man generelt skal bruge lavdosis CT i den situation, udtaler Søren Brostrøm. 

  Søren Brostrøm oplyser derfor, at man er blevet enige om, at der er behov for mere forskning på området for at få klarlagt, om lavdosis-CT-scanning eventuelt kan blive et fast værktøj i værktøjskassen fremover.

  Tema

  Fredberg-sagen


  Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Sundhed.