Professor: Fagligt stridspunkt i Fredberg-sagen vil kræve dobbelt så mange CT-scanninger

2.000 flere CT-skanninger om dagen. Det er nødvendigt, hvis de nuværende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal overholdes, skønner professor Frede Olesen.

Som et led i lungekræftpakken besluttede Sundhedsstyrelsen sidste år, at patienter under mistanke for at være syge med lungekræft fra den 1. april 2019 skulle tilbydes en såkaldt fulddosis-CT-scanning fremfor en lavdosis-CT-scanning eller et røntgenbillede af lungerne.

Men hvis de retningslinjer skal efterleves til punkt og prikke, skal der foretages cirka 2.000 flere fulddosis-CT-scanninger om dagen, estimerer professor Frede Olesen, der er ansat ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet.

Og det er ikke realistisk, at et land som Danmark kan omstille sig til det fra den ene dag til den anden. Til sammenligning viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at der blev foretaget godt 2.000 CT-scanninger om dagen i 2018. Altså vil Frede Olesens estimat fordoble antallet af scanninger på landsplan.

- Der er ingen tvivl om, at vi på lang sigt skal afskaffe røntgen af brystkassen som undersøgelsesmetode, når lungekræft er én af de ting, vi undersøger for. Om den skal afskaffes ved hjælp af lavdosis-scanning eller højdosis-scanning vil jeg lade de klogere mennesker vurdere og afgøre. Jeg mener bare, at det er helt urealistisk at forestille sig, at Danmark kan gøre det over en nat, siger Frede Olesen, der understreger, at estimatet på cirka 2000 er et groft skøn, der er forbundet med usikkerhed.

Han er dog ikke i tvivl om, at det vil kræve et ekstra antal scanninger i den størrelsesorden. Derfor appellerer han nu i stedet til, at man finder en mere realistisk måde at håndtere diagnosticeringen på.

- Hele min pointe er at sige, om vi ikke skulle stoppe op, sætte os ned og regne det her godt igennem, så vi finder en løsning, der er bæredygtig for alle og skaber en fælles sigtelinje for, hvor vi vil hen.

Professorens appel kommer forud for et møde i Sundhedsstyrelsen torsdag. Her skal det netop diskuteres, om retningslinjerne i kræftpakkerne skal præciseres.

Det mener Frede Olesen, der desuden er tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse. Han er sådan set ikke uenig i målet, men mere vejen dertil.

Hvis de praktiserende læger efterlever de her retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som du frygter, hvad vil konsekvensen så være?

- På den korte bane vil konsekvensen være nogle forfærdelige kapacitetsproblemer og umulige ventetider. På den lange bane vil konsekvensen være den rigtige – nemlig at røntgen stille og roligt afskaffes til fordel for en bedre undersøgelse med enten lav- eller højdosis-CT-scanning.

Møde efter Fredberg-ballade

Mødet i Sundhedsstyrelsen kommer i kølvandet på, at tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, i sidste måned blev afskediget.

En del af twisten mellem ham og hospitalsledelsen var netop, at Ulrich Fredbergs afdeling havde givet de praktiserende mulighed for henvisning til lavdosis-CT-scanninger ved svag mistanke om lungekræft, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke var opfyldt, i stedet for at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om fulddosis-CT-scanninger.

Fredbergs metode og resultaterne fra Silkeborg fik dog opbakning af mange kolleger i dagene efter. Blandt andre Frede Olesen, der vurderede, at den ledende overlæges afskedigelse vil være til betydelig skade for diagnostikken af patienter med lungekræft i Danmark. 

- Han har stået i spidsen for det kvalitetsudviklingsinitiativ, at henviste patienter med diffuse symptomer siden 2015 har fået konverteret røntgen af thorax med en lavdosis-CT scanning.

- Det har betydet, at Silkeborg på tidlig diagnostik af lungekræft performer langt bedre end andre danske hospitaler. 38,5 procent af de lungekræftpatienter, der i 2018 blev henvist til radiologisk undersøgelse på Silkeborg Sygehus, fik i 2018 stillet diagnosen allerede i stadie 1 af sygdommen. På landsplan var det kun tilfældet for 20,6 procent af lungekræftpatienterne, viser Dansk Lunge Cancer Registers egne data, udtalte professoren dengang til Dagens Medicin.

 
Tema

Fredberg-sagen


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.