Politiker før møde om Fredberg-afsked: Han bør hædres, ikke hænges

Forretningsudvalget i Region Midtjylland holder i dag et ekstraordinært møde for at drøfte afskedigelsen af ledende overlæge Ulrich Fredberg. Normalt behandler de ikke personalesager på det niveau.

Steen Thomsen fra Dansk Folkeparti er det første regionsrådsmedlem, TV MIDTVEST møder uden for Regionshuset i Viborg. Han er på vej ind til et møde i forretningsudvalget klokken 9.30. Et møde, som er ganske usædvanligt for politikerne i Region Midtjylland.

De plejer slet ikke at diskutere personalesager, og da slet ikke af den størrelsesorden, som normalt er gældende for afskedigelsen af en ledende overlæge på et mindre sygehus i Silkeborg. Altså normalt lige indtil Ulrich Fredberg forleden modtog en fyreseddel.

- Det er fordi, det har vakt så meget fuore rundt omkring. Der er mange fagfolk, der bakker op omkring hans resultater. Medarbejderne på hospitalet bakker ham op. I sådan en situation ønsker vi, at sådan en sag skal drøftes, siger Steen Thomsen (DF).

Han refererer til, at mange fagfolk har bakket op om Ulrich Fredbergs anvendelse af såkaldte lavdosis CT-scanninger i forbindelse med udredning af kræftpatienter - noget, der ellers ligger til grund for hans fyring, da de strider imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover begrunder hospitalsledelsen beslutningen med samarbejdsvanskeligheder.

- Vi ønsker at få en forklaring på tingene, og vi er dybt kritiske over for, at man ikke kunne finde på andre løsninger end at fyre sådan en afholdt og respekteret mand. Jeg mener, at Ulrich Fredberg bør hædres, ikke hænges, siger Steen Thomsen.

Hvad er op og ned i sagen

Udenfor Regionshuset dukker det ene forretningsudvalgsmedlem efter det andet op, og Carsten Kissmeyer fra Venstre håber på dagens møde især at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen rent lægefagligt. Og dermed bedre kunne tage stilling til, om Hospitalsledelsen har handlet rigtigt ved at fyre Fredberg.

- Mødet er i hvert fald ikke politisk på den måde, at det er rød versus blå blok. Nu skal vi som Hr. og Fru Jensen'er, der ikke har forstand på, om det, der er foregået, er forsvarligt eller ej, gøres klogere, siger han.

Han har ikke lyst til at dele sin personlige holdning til fyringen af Ulrich Fredberg, der ligesom ham selv sidder i Regionsrådet for Venstre.

- Det har jeg ingen kommentarer til, og Venstre kommer ikke til at træffe nogen beslutninger på det her møde, siger Carsten Kissmeyer (V).

En holdning til fyringen forud for mødet er i det hele taget svær at få ud af andre forretningsudvalgsmedlemmer end Steen Thomsen fra DF. Hverken Rasmus Foged fra Alternativet eller Lone Langballe fra Dansk Folkeparti ønsker at tage direkte stilling.

- Jeg synes, det er enormt ærgerligt. Han lyder til at være en dygtig læge og han er også en vellidt kollega her i regionsrådet, men fyringen kan jeg jo ikke vurdere ud fra det, siger Lone Langballe (DF).

Mødet har ikke noget fastsat sluttidspunkt.

Tema

Fredberg-sagen

 


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Politik.