Metode fældede Fredberg: Nu vil region forske i scanningsform

På et møde i dag mellem fagpersoner og regionsledelsen kom det frem, at Aarhus Universitetshospital ligger inde med forskningsmateriale, som kan skabe klarhed over effekten af såkaldte lavdosis CT-scanninger

Nu skal effekten af metoden med såkaldt lavdosis-CT til udredning af lungekræft, som ellers var den faglige årsag til afskedigelsen af Ulrich Fredberg, undersøges. Og gerne inden udgangen af året.

Det er i hvert målet efter et møde i Aarhus i dag mellem fagpersoner, forskere og hospitalsledelsen i Region Midtjylland, hvor dagsordenen var sammen at finde ud af, hvordan det kan dokumenteres, hvorfor Diagnostisk Center i Silkeborg har opsporet flere tidlige kræfttilfælde end landsgennemsnittet

- Vi skal gennemgå en lang række journaler og finde ud af, præcis hvad der ligger til grund for de 600 patienter, der er blevet henvist til lavdosis CT-scanninger i Silkeborg frem for røntgen eller fulddosis CT, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen og fortsætter:

- Det arbejde forventer vi, at forskerne har en plan for inden august, og så skulle vi gerne se resultater inden året er omme.

Forskning ligger lige til højrebenet

På dagens møde kom det også frem, at det bliver lettere end forventet at få klarhed over træfsikkerheden af lavdosis CT-scanninger frem for de fulddosis CT-scanninger med kontraststof, Sundhedsstyrelsen for nuværende anbefaler ved enhver mistanke om kræft.

- De har en række billeder liggende på Aarhus Universitetshospital, hvor man har taget en af hver type scanninger med fem minutters mellemrum. Nu vil vi finde nogle penge til at få de billeder analyseret af nogle uvildige eksperter, så man kan fastslå, om fulddosis vitterligt afslører kræft i 99 procent af tilfældene og lavdosis kun i 95 procent. Hidtil har det kun været en mavefornemmelse, siger Ole Thomsen.

Hvis det viser sig, at opsporingsgraden ved lavdosis er højere end antaget indtil nu, kan det i sidste ende komme patienterne til gode. Fulddosis CT-scanninger indebærer nemlig en højere risiko for patienterne i form af øget stråling og i sjældne tilfælde bivirkninger fra det indsprøjtede kontraststof.

Fredberg-effekten

Ulrich Fredberg har hele tiden fastholdt, at metoden er den rigtige, uanset at der manglede det videnskabelige grundlag. Men hvilken rolle den tidligere ledende overlæges forkærlighed for scanning med lavdosis CT har spillet i afdelingens succes, ønsker koncerndirektøren ikke at svare på.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Vi vil gerne lægge det, der har været fremme i medierne, bag os, siger Ole Thomsen.

Hvorfor kan Ulrich Fredberg ikke selv være med til at undersøge metoden, når han har været en af pionérerne på området?

- Han er jo ikke ansat længere, slutter koncerndirektøren.

Tema

Fredberg-sagen


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Sundhed.