’Den historisk set største konflikt’: Ansatte med opråb til hospitalsledelse i åbent brev

Tilliden til hospitalsledelsen er i bund, og derfor har over 200 ansatte på sygehuset i Silkeborg valgt at underskrive et åbent bekymringsbrev rettet mod direktionen. Situationen tages alvorligt, lyder det fra hospitalsledelsen, mens regionsrådet har indsat eksterne kræfter til at få overblik over sagen.

220 medarbejdere har på regionshospitalet i Silkeborg tilkendegivet deres uforbeholdne bekymring over den nuværende ledelse i et åbent brev. Foto: Hospitalsenhed Midt

Flere hundrede medarbejdere på sygehuset i Silkeborg er bekymrede over udsigten til at skulle samarbejde med den nuværende hospitalsledelse.

Det fremgår af et åbent bekymringsbrev, som foreløbigt 220 medarbejdere har underskrevet.

Læs også Sundhedskommentator forsvarer Fredberg: Afskedigelsen er sket på et grumset grundlag

Brevet kommer i kølvandet på den omdiskuterede afskedigelse af den nu tidligere overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg.

- Arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er alvorligt truet, og vores bekymring for, om det på nogen måde kan genetableres under den nuværende hospitalsledelse er hastigt stigende.

- Efter vores opfattelse kunne Ulrich Fredbergs afskedigelse nemt have været undgået, hvis hospitalsledelsen havde mestret en professionel ledelsesmæssig konflikthåndtering. I stedet står vi nu i den historisk set største konflikt, der er set i Silkeborg.

- Vi mangler stadig en acceptabel forklaring på hans fyring, står der blandt andet i brevet.

I brevet adresseres det også, at medarbejderstaben ’med dyb bekymring’ har fulgt ledelsens håndtering af en anden konflikt på børneafdelingen i Viborg, hvor der i september sidste år blevet indgået en fratrædelsesaftale med overlæge Birgitte Hertz, der, ligesom Ulrich Fredberg, var særdeles vellidt i medarbejderstaben.  

Sagen om Birgitte Hertz i Viborg ledte til et bekymringsbrev fra i alt 87 medarbejdere til hospitalsledelsen.

Læs hele bekymringsbrevet fra medarbejderne i Silkeborg her

Åbent bekymringsbrev fra medarbejdere ved Regionshospitalet Silkeborg om Hospitalsledelsens manglende evne til at håndtere konflikter.

 

Kære RMU medlemmer.

 

Vi skriver for at fortælle Jer, at arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er alvorligt truet, og vores bekymring for, om det på nogen måde kan genetableres under den nuværende Hospitalsledelse (HL) er hastigt stigende.

 

Det er med dyb bekymring, at vi nu fra sidelinjen er vidner til håndteringen af en konflikt på Børneafdelingen i Viborg. I en pressemeddelelse skælder HL 87 medarbejdere ud, fordi de har rejst sagen, og gjort offentligheden opmærksom på deres bekymring. Samtidig roser HL sig af, at de har håndteret konflikten godt, til trods for at den jo ikke var løst, selvom HL havde oplyst noget andet til Regionsrådet.

 

HL´s ageren kan kun tjene til at optrappe en allerede fastlåst konflikt. Når 87 medarbejdere henvender sig med et bekymringsbrev, bør HL være ydmyg, lyttende og tage sine medarbejderes bekymring seriøst. Ved rettidig indgået dialog kan de fleste konflikter nedtrappes eller forebygges.

 

I Silkeborg mærker vi desværre også på første hånd, hvordan HL ikke har vist sig i stand til at håndtere konflikter. I 19 år har vi haft Ulrich Fredberg (UF) som leder for Diagnostisk Center (DC). I alle år med medarbejdernes fulde og betingelsesløse opbakning. Vi har, trods gentagne store sparerunder og store krav om omstillingsparathed, aldrig været i tvivl om, at han gjorde sit allerbedste for at få enderne til at nå sammen.

 

Vi mangler stadig en acceptabel forklaring på hans fyring.

 

I sagen om UF’s fyring gjorde HL sig uhørt uheldigt bemærket, ved at udsende en historisk uprofessionel pressemeddelelse. Denne med navns nævnelse, og med et komplet ensidigt anklageskrift, uden mulighed for, at den anklagede kunne komme til orde. Ifølge pressemeddelelsen skulle fyringen være motiveret af en patientsikkerheds sag. Denne beskyldning er der sidenhen blevet sået ganske meget tvivl om, bl.a. fordi man havde ”glemt” at forhøre sig om, hvorvidt de praktiserende læger overhovedet var i tvivl om, hvilken skanning de skal bruge hvornår.

 

I det hele taget har HL udvist mangel på forståelse af det faglige indhold i ”CT sagen”, hvilket rækken af ekspertudtalelser i medierne siden hen burde have gjort åbenlyst for enhver. HL valgte den værst tænkelige tolkning, og kørte konflikten unødvendigt højt op. HL har således forsømt en af deres vigtigste ledelsesroller, nemlig at konflikt-forebygge og -nedtrappe via dialog. Vi har gentagne gange hørt fra HL, at man har taget RM forretningsudvalgets kritik af dette til efterretning, men vi har ikke på noget tidspunkt fået nogen beklagelse, eller hørt HL dementere indholdet (med undtagelse af en sætning). Tværtimod har man i en avisartikel sagt at ”pressemeddelelsen med trussel om fyring var nødvendig” (JP århus 11.05.20 06.45).

 

Da det faglige indhold i HL’s klageskrift ikke kunne retfærdiggøre en fyring af UF, blev såkaldte ”samarbejdsproblemer” fremført som afskedigelsesgrundlag.

 

UF har fungeret som ledende overlæge i 19 år, uden at vi har oplevet samarbejdsproblemer af en karakter, der ikke kunne løses gennem dialog og gensidig respekt. De eksempler som HL anfører som samarbejdsproblemer, er typisk eksempler på, at UF har passet sit job som centerleder. Nemlig at sikre rammerne for en fortsat positiv udvikling ved at argumentere imod historisk hårde sparerunder, som vi oplevede i 2019, eller forsvare os imod beskæring i antallet af lægelige uddannelsesstillinger, til trods for at vi dokumenteret har et af Danmarks bedste uddannelsesmiljøer. I vores optik kræver det to parter, for at der kan opstå samarbejdsproblemer. Spørgsmålet er, om samarbejdsproblemerne ikke snarere skyldes, at HL har valgt ikke at ville høre på UF. Det virker snarere som om målet har været konfliktoptrapning. Desuden kan det undre, at man fandt det magtpåliggende at igangsætte denne afskedigelse samtidig med, at medarbejderne var svært belastet af omstillingerne i forbindelse med Corvid-19.

 

Efter vores opfattelse kunne UF’s afskedigelse nemt have været undgået, hvis HL havde mestret en professionel ledelsesmæssig konflikthåndtering. I stedet står vi nu i den historisk set største konflikt, der er set i Silkeborg. Efter pressemeddelelsen d. 27/4-2020, har mange medarbejdere haft bekymringer om at ytre sig frit og direkte, uden frygt for hvad konsekvenserne kunne være. Vi vil derfor tillade os at mene, at HL selv har ansvaret for, at børneafdelingens personale måtte gå via en advokat og medievejen for at få opmærksomhed på deres udfordringer. Overordnet må vi konstatere, at i de tilfælde af konflikter, der har været og er på hospitalsenheden, har HL udvist en adfærd, hvor de unødigt optrapper konflikter, i stedet for at forebygge og nedtrappe. Det kan hverken borgerne i regionen, eller vi som medarbejdere være tjent med.

 

Vi hører gentagne gange at HL ”har været til stede i afdelingen”. Vores erfaring er desværre, at dette ikke har betydet, at der har været en dialog, hvor man har lyttet til medarbejderne. Vi kan nu konstatere, at vores kolleger i børneafdelingen synes at have samme oplevelse.

 

Det eneste lille lyspunkt lige nu er, at HL, trods en forudgående plan om en anden løsning, har accepteret at vores kollega Mikkel Callsen midlertidigt indgår i centerledelsen som konstitueret ledende overlæge. Centerledelsen skal løfte en stor ledelsesmæssig opgave, og de fortjener en professionel hospitalsledelse, der søger kompromiser og fremtidsorienterede løsninger i tillidsfuld dialog.

Se mere

Hospitalsledelse: Vi tager brevet meget alvorligt

Hospitalsledelsen oplyser i et skriftligt svar til TV MIDTVEST, at den nuværende splid mellem personalet og hospitalsledelsen bliver set på med alvor.

- Vi tager brevet meget alvorligt og anerkender den frustration, som underskriverne giver udtryk for, lyder det fra Mette Fjord Nielsen, der er sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

- Der er helt forståeligt frustration hos personalet på Regionshospitalet Silkeborg og afdelingen Børn og Unge (i Viborg, red.). vi samarbejder lige nu intensivt med vores centerledelser og tillidsmandssystem for at skabe den bedst mulige proces for det videre samarbejde.  

Så mange medarbejdere har hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt under sig

  • Ledelsen har ansvaret for Hospitalsenhed Midt, der tæller hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig.
  • Der er i alt 4.200 ansatte under hospitalsledelesen.
  • 1.200 arbejder i Silkeborg, hvor 220 har skrevet under på bekymringsbrevet.

Ekstern mægler kommer i spil

Personalets tillid til ledelsen i sagen har lidt så stort et knæk, at regionsrådet i Region Midtjylland nu har besluttet sig for at hente eksterne, uvildige kræfter ind for at kigge på begivenhedernes gang.

Læs også Regionsdirektør om Fredberg-sag: - Dybt ulykkelig for alle parter

- Vi tager det meget alvorligt og er nødt til at reagere, når der er så voldsomme protester. Det kan vores personale ikke være tjent med. Det er der ingen, der kan være tjent med – heller ikke hospitalsdirektøren, siger Hanne Roed (Rad. Venstre), der er førstenæstformand i regionsrådet i Region Midtjylland.

- Jeg er sådan set meget enig med Carsten Kissmeyer (V) og Venstre i, at der er noget, som trænger til at blive kigget efter, og derfor har vi bedt om at få en ekstern ind, der indledningsvist kan skabe sig et overblik. Konflikter kan være af mange forskellige årsager og udtryk. Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned.

Kan du udelukke, at det her ender med en fyring af hospitalsledelsen?

- Den der idé om, at den her undersøgelse skal være sådan én, der kan bruges til at tørre nogen, vil jeg ikke være med til. Det løser ingenting. Det er ikke nye problemer. De har poppet op over lang tid, og så kan man ikke placere det hos enkeltpersoner. Det ved jeg godt, at andre vil, men jeg er mere interesseret i at få problemet løst, siger Hanne Roed.

DF’er: Bliver svært at løse knuden med nuværende ledelse

Lone Langballe (DF), der også er en del af regionsrådet i Region Midtjylland, forudser, at det kan blive svært at løse problemerne med den nuværende hospitalsledelese. 

- I hvert fald som den er konstrueret nu. Der tror jeg, det bliver svært for dem. De er låst fast. Det er derfor, jeg går ind for, at vi får en eksterne facilitator ind. Jeg vil gerne finde en løsning og ikke bare lade det ske igen.

- Vi er nødt til at få analyseret den her situation, før vi gør mere. Hvis Dansk Folkeparti vurderer, at det er en fyring, der er nødt til at blive løsningen på det, så er det dét, vi melder ud. Men vi er nødt til at vente på den her proces, siger Lone Langballe.

Region Midtjyllands forretningsudvalg får efter planen en status på situationen inden sommerferien.

03:11

Uroen har længe ulmet på sygehuset i Silkeborg, og nu har 220 ansatte skrevet et bekymringsbrev, hvor de udtrykker stor utilfredshed med hospitalsledelsen

Luk video