Er du med i et Fantastisk Fællesskab?

Danmark er et land fuld af fantastiske fællesskaber og foreningslivet er en af grundstenene i vores demokrati. De otte TV2 Regioner vil sammen med Lokale og Anlægsfonden og Tuborgfondet hylde de mest fantastiske fællesskaber i Danmark.

Foreninger og andre fællesskaber kan nu tilmelde sig Fantastiske Fællesskaber og få mulighed for at vinde en regional pris på 50.000 kroner og samtidig få chancen for at gå videre til landsfinalen med en hovedpris på 100.000 kroner.

Beløbene er øremærkede til forbedringer af fællesskabets fysiske rammer, indkøb af udstyr, aktiviteter og events, som har fokus på at åbne fællesskabet og inkludere nye og flere mennesker eller andet, som kan gøre det fælles mødested endnu bedre for alle.
Tilmeld jeres fællesskab her

Skriv her foreningens navn eller et beskrivende navn for fællesskabet
Vælg den type som bedst beskriver hovedformålet med fællesskabet
Vælg det interval, der passer bedst med en gennemsnitsdag eller antal aktive medlemmer af fællesskabet
Beskriv jeres hovedformål og lige netop dét, der gør jeres fællesskab fantastisk
Skriv her hvorfor I synes, at I skal vinde. Fortæl også hvad I drømmer om at bruge præmien til
Skriv navnet på den person vi kan kontakte, hvis vi får brug for det.
Skriv et telefonnummer vi kan ringe til, hvis vi har spørgsmål.

Kriterier for at deltage

  • Fællesskabet skal være baseret på frivillighed
  • Fællesskabet skal være stiftet af medlemmer
  • Fællesskabet skal være forankret i pågældende region (ikke have hovedsæde et andet sted i landet)
  • Fællesskabet skal have et erklæret mål
  • Fantastiske Fællesskaber har fokus på at hylde den mangfoldighed af åbne fællesskaber, der er i hele Danmark, hvor folk mødes for at gøre noget sammen med andre. Fællesskaber der er åbne og samler mennesker på tværs af fx etnisk oprindelse, religion eller politisk ståsted.

Hvem modtager tilmeldingen?

Det gør redaktionen på TV MIDTVEST. Vi sørger for, at sende din tilmelding videre til de personer og organisationer, som er med i juryen.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Tilmeldingsfristen er 1. april 2018. Herefter vil jurymedlemmer i hver region nominere 10 af de tilmeldte fællesskaber. De nominerede får direkte besked og offentliggøres på tvmidtvest.dk sidst i april. Der vil derefter blive produceret små portrætfilm af hver af de nominerede fællesskaber.

Optagelser til portrætterne af de nominerede fællesskaber vil finde sted i maj-juni 2018.

Portrætterne offentliggøres på TV2 Regionernes platforme fra sidst i august 2018 – og så kan seere og besøgende via SMS stemme på, hvilken af de ti foreninger, der skal vinde den regionale pris på 50.000 kroner.

Hvornår ved vi, om vi har vundet?

På Frivillig Fredag d. 28. september 2018 kåres alle de regionale vindere. Herefter kan brugere og seere i hele landet stemme på, hvilken af de otte regionale vindere, der skal vinde titlen som Årets Fantastiske Fællesskab 2018 og dermed vinde ekstra 100.000 kroner.

Årets Fantastiske Fællesskab kåres ved et landsdækkende prisoverrækkelsesshow i november, som sendes på alle TV 2 Regionernes egne websider og tv-kanaler.

Jeg har spørgsmål. Hvad gør jeg?

Send dit spørgsmål til Svend-Vilhelm Mikkelsen på svmi@tvmidtvest.dk og skriv 'Fantastiske Fællesskaber' i emne-linjen.

Det er vinderforeningen/fællesskabets eget ansvar at undersøge, hvorvidt den er berettiget til skattefrie gaver/donationer.

Du kan læse mere om skattefrie donationer på frivillighed.dk