Sygeplejerske nedbringer sygefravær blandt flygtninge

I Skive har de fundet nøglen til at løse problemer med flygtninge, der ikke møder til aktivering eller sprogskole. Og nu er Favrskov Kommune blevet lune på idéen.

I Favrskov har de store problemer med at få flygtninge til at møde til aktivering og i sprogskole, så nu vil kommunen ansætte en sygeplejerske 25 timer om ugen, der skal kontrollere, hvad flygtninge fejler, hvis de melder sig syge. Inspirationen til ansættelsen kommer fra Skive Kommune, hvor de førhen havde samme problem.

- Jeg synes helt sikkert, at det er en god idé. Det er et skridt på vejen og et vigtigt skridt. Skive har jo reduceret med mere end halvdelen på sygefraværet, og det kan være, at det kan vise sig, at vi kan gøre det også, så jeg synes, at det er en god idé, siger Dorte Winther (V), der er medlem af arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune.

Favrskov Sprogskole er et af de steder i kommunen, der oplever problemer med sygefraværet hos flygtninge. Fra januar til september er det steget fra 26 procent til 42 procent. Med den nye ordning, hvor flygtningen ved sygdom skal melde sig hos sygeplejersken mellem 7.30 og 9.30 om morgenen, håber kommunen, at fraværet kan halveres.

Sygeplejerske har succes i Skive

I Skive taler resultaterne for sig selv. Før sygeplejerskens ansættelse havde en udvalgt gruppe på 46 flygtninge et sygefravær på 133 dage. Efter sygeplejersken kom til og flygtningene skulle møde op til en kontrol hver morgen, faldt fraværet til 26 dage.

- Det virker da. Det er helt klart. Det kan man ikke betvivle, at det gør. Langt de fleste vælger at gå i skole i stedet for at gå op til sygeplejersken. Og det har nok noget at gøre med, at man skal op og ud og af sted. Og så ved vi, at det jo tit bliver bedre, når man først kommer ud og er i gang. Og så tænker de, at så tager de i skole i stedet for, forklarer Lisbeth Sanders, sektionsleder på Jobcenteret i Skive.

Kostråd gør en forskel

To tredjedele af fraværet i Favrskov Kommune er sygefravær, mens den sidste tredjedel dækker over eksempelvis ulovlig udeblivelse og sygdom blandt flygtningenes børn. Sygeplejerskens primære fokus bliver sygefraværet, men en sygeplejerskers indsats kan ikke stå alene, mener Dorte Winther (V).

- Jeg synes også, at forvaltningen skal kigge på, hvad der ellers skal til. Det her er ikke hele løsningen, og vi skal også have gjort en indsats for at minimere den trejdedel af fraværet, der ikke har med sygefravær at gøre, siger hun.

I Skive har de især opdaget, at sygeplejerskens råd i forhold til flygtningenes kost kan gøre en forskel, og det tror Dorte Winther også på, at det kan gøre i Favrskov.

- Jeg tror, at lige præcis i forhold til kulturen om hvordan man lever med kost og motion og sådan nogle ting, der kan sygeplejersken godt spille en vigtig rolle, lyder det.

I Favrskov bliver ordningen i første omgang indført som et to-årigt forsøg. Indtil videre har både Viborg, Herning og Ikast-Brande Kommuner henvendt sig til Skive for at få inspiration og høre om løsningen. 

 

Læs flere artikler fra Favrskov eller i kategorien Erhverv.