Samarbejde skal styrke Gudenåen

Gudenåkomitéen har netop besluttet at sætte et nyt initiativ i gang for at undgå fremtidige oversvømmelser.

Lodsejere langs Gudenåen har i år oplevet store problemer med forhøjet vandstand i den jyske å. Men nu skal et nyt initiativ komme fremtidige oversvømmelser til livs. Indtil nu har Gudenåkomitéen besluttet at igangsætte en revision af regulativet for Gudenåen fra Silkeborg til Tange Sø. Det er et arbejde, der efter planen skal munde ud i et tillæg til det gældende regulativ.

Bedre vandløb

Tillægget skal åbne muligheden for i nødvendigt omfang at skære grøde i åen. Hensigten er at skabe et bedre løb for vandet for at imødegå oversvømmelser langs åen. Det forventes, at der skal ske en gennemgribende revision af regulativet i 2012. Der er fuld opbakning til initiativet og strategien hele vejen rundt i Gudenåkomiteen. Den består af Randers, Viborg, Hedensted, Skanderborg, Horsens, Favrskov og Silkeborg Kommuner.