Affaldsselskab: - Børnene er vores bedste ambassadører

Affaldsselskabet Nomi4s står for at håndtere affaldet i Struer, Holstebro, Lemvig og Skive Kommune. Fast Arbejde har besøgt virksomheden.

Der er i disse år meget fokus på, at vi skal passe på vores jord. Nogle af dem, der hver dag arbejder for netop det, er affaldsselskabet Nomi4s. Ud over at håndtere affald fra husstandene i Struer, Holstebro, Lemvig og Skive Kommune, arbejder de også hele tiden på at udbrede viden om, hvordan vi bedst sorterer affaldet og derved beskytter naturen.

- Der er sket rigtig meget på affaldsområdet de sidste 10-15 år, og der bliver ved med at ske noget. Det er rigtig spændende og rigtig vigtigt, siger direktør i affaldsselskabet Hans Block.

quoteDer er sket rigtig meget på affaldsområdet de sidste 10-15 år, og der bliver ved med at ske noget.

Hans Block, direktør, Nomi4s

Et af de vigtigste skridt for at passe på kloden er genanvendelse. I Danmark har man forpligtiget sig til, at man genanvender 50 procent af affaldet senest i 2022. Derfor hviler der er stor opgave på affaldsselskabets skuldre. Som led i at opnå det mål har virksomheden givet deres omkring 53.000 borgere en todelt affaldsbeholder, så de kan sortere madaffald for sig selv. Dette bliver nemlig senere lavet om til biogas.

- Mange skulle lige hen og kigge, for de var skeptiske. De troede, at vi alligevel bare puttede alt i den samme beholder, når vi hentede affaldet hos dem, fortæller Johnny Justesen, der er skraldemand hos Nomi4s. 

Den omvendte pyramide

Generelt oplever Nomi4s, at borgerne er skeptiske og har svært ved forandringer, når det har noget med deres affald at gøre. Derfor har de også oplevet, at når de skal formidle noget vigtigt og noget, der skaber forandring, er der en bestemt målgruppe, som de skal snakke til.

quoteDe gode vaner skal plantes ved børnene, og så tager de det med hjem og fortæller forældrene om det.

Hans Block, direktør, Nomi4s

- De gode vaner skal plantes ved børnene, og så tager de det med hjem og fortæller forældrene om det, siger Hans Block.

Hver dansker smider 11 kilo affald ud om ugen, hvilket årligt giver 250.000 tons affald til Nomi4s. Med målsætningen for 2022 skal altså 125.000 tons affald genvendes om året. For at det mål kan opfyldes, bruger selskabet meget tid på at udbrede information - ikke mindst til børnene.

Når de har skoleklasser forbi virksomheden, tager de udgangspunkt i en omvendt pyramide, der er delt i fire kategorier. For at opnå de 50 procents genanvendelse skal affaldet ende i enten første eller anden kategori, og jo højere oppe i pyramiden - jo bedre.

- Børnene kommer hjem og siger: ”Nu skal I høre. Vi har lært at sortere affald". De er de gode ambassadører, siger Hans Block.

I 2035 er målet at genanvende 65 % af alt affald.

Den omvendte pyramide