Kuldsejlet spekulation udløser trecifret milliontab til fjernvarmeselskaber

Syv fjernvarmeselskaber har sendt en regning på over 100 mio. kr. videre til forbrugerne. Årsagen er store tab på spekulation i elpriser.

Silkeborg Forsyning tegner sig for langt det største tab.
Silkeborg Forsyning tegner sig for langt det største tab.
Foto: Silkeborg Forsyning

En række kraftvarmeværkers fejlslagne spekulation i elpriser kommer nu til at koste jyske fjernvarmeforbrugere ekstraregninger på flere tusinde kroner.

Det skriver EnergiWatch.

Det sker, efter at ledelserne på de lokale varmeværker forud for energikrisen spillede på, at elpriserne forblev lave.

Energiprisernes efterfølgende himmelflugt har udløst et kæmpetab, der samlet set beløber sig til et trecifret millionbeløb.

- Vi var uheldige at rende ind i de der kæmpe energiprisstigninger. Det var jo det, der gjorde, at tabet blev, som det blev. Det burde slet ikke have været muligt med så store tab, siger Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, der har tabt ca. to mio. kr. som følge af spekulationen.

- Til syvende og sidst er det forbrugerne, der kommer til at betale for det. Hvis man gør det op på den enkelte forbruger, så er det måske 2500-3000 kr., siger formanden fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, som leverer fjernvarme til en håndfuld mindre landsbyer på det sydlige Mors.

Tabet er resultatet af en tvist i konkursboet Dansk Kraftvarme Kapacitet, hvor syv jyske fjernvarmeselskaber har stået på skyldnersiden, mens det norske statsejede elselskab Statkraft har stået på kreditorsiden.

Tvisten bunder i, at fjernvarmeselskaberne havde indgået aftale om at kompensere Statkraft, hvis markedsprisen på el oversteg en fastlagt grænse, så da priserne stak af i slutningen af 2021, blev selskaberne mødt med et krav om betaling på godt 160 mio. kr.

Sagen blev forliget i efteråret 2022, hvor fjernvarmeselskaberne accepterede at betale en samlet regning på over 100 mio. kr.

- I de risikovurderinger, vi lavede, var der ikke nogen, der kunne forudse, at priserne ville stige så meget, som de gjorde, siger Jens Bastrup, adm. direktør i Silkeborg Forsyning, der er det suverænt største fjernvarmeselskab i forliget med et tab på ca. 70 mio. kr.