Vognmand om samråd: Minister sender aben videre

Vognmand Niels Jeppesen fra Thy var splittet efter torsdagens samråd på Christiansborg, hvor undtaget kørsel var på dagsordenen.

Niels Jeppesen fulgte med fra kontoret i Thy, da der var samråd om undtaget kørsel. Foto: Svend-Vilhelm Mikkelsen, TV MIDTVEST

Hvad er undtaget kørsel?

Transporter med fx industrifisk og slagteriaffald er undtaget fra de almindelige regler om køre- og hviletid. Det kaldes ”undtaget kørsel”. Men det betyder ikke, at chaufførerne er undtaget for hvil. De skal følge ”Arbejdstidsdirektivet” og ”Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn”. Her står, at chaufførerne skal have 11 timers samlet hvile i løbet af et døgn. Det er ikke nok, at mindre pauser, ventetid eller for eksempel færgeture til sammen giver 11 timer på et døgn. Mens køre- og hviletid hører under Transportministeriet, sorterer arbejdsmiljølovgivningen under Beskæftigelsesministeriet.

Torsdag var der samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget på Christiansborg. Et samråd, Niels Jeppesen fra vognmandsfirmaet, Bette Gris, i Thy fulgte fra sit kontor. Transportminister Ole Birk Olesens svar imponerede ikke umiddelbart thyboen.  

- Jeg synes, han glider lidt af. Han skubber den ligesom over på Beskæftigelsesministeren. Det vil være fint, hvis de i fællesskab kan kigge på det her. Det må jo ligge i begge lejre, forklarer han.

- Det der med at de kører out og bare kører og kører - det må kunne strikkes sammen på en anden måde.

Først og fremmest drejer det sig om undtaget kørsel. Her er selvstændige chauffører i sig selv en udfordring.

Selvstændige kører udenom

På torsdagens samråd var det også et tema, at selvstændige vognmænd, der kører på vejene, i højere grad end ansatte chauffører selv kan vurdere, hvornår de holder pause. De skal nemlig ikke overholde arbejdstidsreglerne, der kræver minimum 11 timers sammenhængende hvile i døgnet.

- Det er lidt et slaraffenland, hvor man bare kan køre. Der har ikke været nogen regler for vognmændene, så de har kørt og fundet det smuthul, der har været i systemet. Og det er det hul, man vil prøve at lukke nu. Jeg synes, det er fint, at man nu tager fat i det.

Det vil ministeren gøre nu:

- Undersøge muligheden for at føre transportordførernes forslag på samrådet ud i livet.
- Torsdag har Ole Birk Olesen udsendt invitation til nyt møde med partierne.
- Efter sommerferien vil ministeren mødes med transportordførerne for at drøfte, hvad der skal ske.

Det er også et fokusområde for transportministeren.

- Det, synes jeg ikke, lyder som en god idé, og det skal vi også kigge på, om vi kan gøre noget ved. Reglerne om, at man skal holde et hvil engang imellem, når man kører i store tunge køretøjer, som kan skade mange mennesker, hvis man er træt og kører galt, er gode. Og de regler bør også gælde, hvis man er selvstændig og kører rundt, siger han.

Efter sommerferien skal politikerne igen drøfte problematikken på Christiansborg.

Løsningsforslag på samrådet

- SF vil afskaffe eller minimere undtaget kørsel.
- Dansk Folkeparti vil udbrede tachograf og førerkort, så al kørsel registreres. Også den undtagne. Partiet foreslog også, at man kunne overveje at sætte flere chauffører på bestemte transporter.
- Venstre vil samle kontrollen hos én myndighed. Lige nu tager Arbejdstilsynets sig af den del, der vedrører arbejdsmiljølovgivningen, mens politiet skal håndhæve køre- og hviletid.
- Liberal Alliance vil undersøge muligheden for at lave en samlet kontrolmyndighed.
01:41 Luk video