Transportordfører vil af med ulovlig lastbilkørsel

Transportordfører Andreas Steenberg vil have styr på kontrollen af lastbiler, uanset hvilket gods, de kører med

De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg foreslår en fælles myndighed, der skal stå for kontrollen på transportområdet. Foto: TV MIDTVEST

Andreas Steenberg er transportordfører for de Radikale. Han har fulgt de seneste dages afsløringer på TV MIDTVEST af flere lastbilchauffører, kører mange flere timer, end de må efter arbejdstidsreglerne. 

De her chauffører kører ikke efter de almindelige køre-/hviletidsregler, men kører det, der hedder "undtaget kørsel". Når man gør det, så er hovedreglen, at chaufførerne skal have en lang pause på 11 timer i døgnet.

Forskellige myndigheder kontrollerer forskellige ting

Kontrolmyndigheden på "undtaget kørsel" er ikke politiet, som ellers kontrollerer transportbranchen. Det er Arbejdstilsynet. Men Arbejdstilsynet laver ikke kontroller på området.

- Det, jeg tror vi skal se på, er at der er forskellige myndigheder, der kontrollerer forskellige ting. Måske skulle man lave en samlet myndighed på det her område, som så kontrollerer det hele, foreslår Andreas Steenberg.

Han vil nu tage sagen op i Transportudvalget.

- Jeg synes, vi skal sætte os ned og sørge for der bliver lavet kontroller af det her. Det giver jo ikke mening at have nogle regler, hvis ikke de bliver kontrolleret. For så kan folk jo bare gøre, som det passer dem, siger Andreas Steenberg.

Hvorfor er der regler om hviletid?

Først og fremmest er der trafiksikkerheden. Der kan ske alvorlige ulykker, hvis chaufføren falder i søvn bag rattet, eller hvis han reagerer langsomt på grund af træthed. Reglerne skal desuden sikre chaufførens arbejdsmiljø og sikre lige konkurrencehensyn i branchen, så to vognmandsvirksomheder kan konkurrere om de samme opgaver uden at gøre det ved at forringe forholdene for chaufførerne.
 
Hvilke regler gælder?
Transporter med industrifisk er undtaget fra de almindelige regler om køre-/hviletid. Det kaldes ”undtaget kørsel”. Men det betyder ikke, at chaufførerne er undtaget for hvil. De skal følge ”Arbejdstidsdirektivet” og ”Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn”. Her står, at chaufførerne skal have 11 timers samlet hvile i løbet af et døgn. Det er ikke nok, at mindre pauser, ventetid eller for eksempel færgeture til sammen giver 11 timer på et døgn.
 
Hvordan tolker KM Logistik reglerne?
KM Logistik mener, at transporter af industrifisk er undtaget for reglerne om 11 timers hvile, fordi fiskene er letfordærvelige og skal frem så hurtigt som muligt. Det modsiges dog af fagpersoner i både 3F og i Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, der siger, at der ikke er givet dispensation til kørsel med fisk.