Nye afsløringer: Her bryder direktøren loven

Politiet kan ikke stille ret meget op, når chaufførerne kører såkaldt "undtaget kørsel", som blandt andet dækker industrifisk.

06:39

TV MIDTVEST dokumenterer endnu tre chauffører, som helt risikofrit bryder reglerne. Der er nemlig ingen kontrol fra myndighederne. Video: Majbrit Oddershede Bach, TV MIDTVEST

TV MIDTVEST kan dokumentere endnu en række lastbilchauffører, der ikke holder det lovpligtige hvil. Risikoen for at blive taget, er lille. Politiet kan nemlig intet stille op, når det gælder den såkaldte "undtaget kørsel", som blandt andet dækker industrifisk. Og Arbejdstilsynet, som er myndighed for undtaget kørsel, har ikke foretaget kontroller i årevis.

- I praksis er der ingen kontrol. Juridisk set er det Arbejdstilsynet, der skal føre kontrol. Men den kontrol er ikke-eksisterende, fastslår Kjeld Jensen, konsulent for Transportgruppen hos 3F. Han har de seneste 30 år specialiseret sig i de regler, der gælder transportbranchen. 

Direktøren kører flere timer, end tilladt

TV MIDTVEST kan blandt andet afsløre, hvordan vognmand Bent Kristensen fra Hvidbjerg kører flere timer, end tilladt. Det samme gør to andre chauffører.

Udover at køre lastbil er Bent Kristensen også direktør for KM logistik, det firma, som planlægger alle transporter til fiskemelsproducenten TripleNine i Thyborøn.

Bent Kristensen har dog ikke ønsket at kommentere på, hvorfor han overtræder reglerne.

Ikke politiets område

Normalt er det politiets tungtvognscentre, der kontrollerer, om lastbilchaufførerne overholder deres kørehviletider. Men ikke, når det gælder "undtaget kørsel". Her er det Arbejdstilsynet, der er myndigheden.

Arbejdstilsynet fører imidlertid ikke nogen former for kontrol med de lastbilchauffører, som kører "undtaget kørsel".

Vi har vist dokumentationen på overtrædelserne af køre- hviletidsbestemmelserne til Tungtvognscenter Nord.

- Når vi kigger kørselsforløbet, så kan man sige, at det er det, vi ser. Og vi kan ikke gøre ret meget ved det, forklarer politiassistent Tonni Petersen. 

Det vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nu lave om på. Han vil have skærpet kontrollen med lastbilchaufførerne.

Hvorfor er der regler om hviletid?

Først og fremmest er der trafiksikkerheden. Der kan ske alvorlige ulykker, hvis chaufføren falder i søvn bag rattet, eller hvis han reagerer langsomt på grund af træthed. Reglerne skal desuden sikre chaufførens arbejdsmiljø og sikre lige konkurrencehensyn i branchen, så to vognmandsvirksomheder kan konkurrere om de samme opgaver uden at gøre det ved at forringe forholdene for chaufførerne.
 
Hvilke regler gælder?
Transporter med industrifisk er undtaget fra de almindelige regler om køre-/hviletid. Det kaldes ”undtaget kørsel”. Men det betyder ikke, at chaufførerne er undtaget for hvil. De skal følge ”Arbejdstidsdirektivet” og ”Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn”. Her står, at chaufførerne skal have 11 timers samlet hvile i løbet af et døgn. Det er ikke nok, at mindre pauser, ventetid eller for eksempel færgeture til sammen giver 11 timer på et døgn.
 
Hvordan tolker KM Logistik reglerne?
KM Logistik mener, at transporter af industrifisk er undtaget for reglerne om 11 timers hvile, fordi fiskene er letfordærvelige og skal frem så hurtigt som muligt. Det modsiges dog af fagpersoner i både 3F og i Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, der siger, at der ikke er givet dispensation til kørsel med fisk.