Minister om lovløse lastbiler: Nu kommer der kontrol

Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

I 15 år har lastbilvognmænd kunnet udnytte, at der ikke blev ført kontrol med deres hviletider, når de kørte efter det særlige regelsæt undtaget kørsel. Det kom frem i TV MIDTVEST-dokumentaren "De Lovløse Lastbiler" sidste år.

Men nu sker der noget.

I et skriftligt svar til TV MIDTVEST fortæller den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at en arbejdsgruppe arbejder på en forsøgsordning for tilsyn på området.

- Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvordan tilsynet kommer til at foregå, men det er forventningen, at det går i luften i løbet af næste forår, skriver ministeren.

- Håber de har forstået alvoren

Det vækker glæde hos formanden for Vestjyllands Vognmandsforening, Carsten Dyreborg, at sagen nu tages videre. 

Han har længe været utilfreds med, at der ikke er blevet gjort noget ved lovløsheden, når det kommer til den transport, der må køres som undtaget kørsel. 

Hvad er undtaget kørsel?

Normalt er lastbiler underlagt køre- /hviletid. Det er detaljerede regler for, hvor mange timer, chaufførerne må køre, og hvor lange pauser, de skal have.

 

Men nogle transporter kan køres som såkaldt "undtaget kørsel". Det gælder for eksempel kørsel med industrifisk. De er undtaget fra de almindelige regler om køre-/hviletid.

 

Men det betyder ikke, at chaufførerne er undtaget for hvil. De skal i stedet følge ”Arbejdstidsdirektivet” og ”Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn”. Her står, at chaufførerne skal have 11 timers samlet hvile i løbet af et døgn. Det er ikke nok, at mindre pauser, ventetid eller for eksempel færgeture til sammen giver 11 timer på et døgn.

 

Reglerne for undtaget kørsel skal kontrolleres af Arbejdstilsynet. Men det er reelt ikke sket de seneste 15 år, og derfor har vorgnmændene kunnet tilrettelægge kørslerne uden samlet hvile uden at skulle frygte for kontrol.

Se mere

- Jeg glæder mig til at se, hvad det nye tilsyn helt præcist indebærer, og jeg håber, at de har forstået alvoren af det her problem. At de nu begynder at tjekke, om chaufførerne får de hvil, de skal have, siger Carsten Dyreborg til TV MIDTVEST.

Carsten Dyreborg fortæller, at mange i transportbranchen har ventet utålmodigt på en reaktion fra beskæftigelsesministeren.

Ifølge formanden handler det ikke kun om konkurrenceforvridning i branchen, men mest af alt om trafiksikkerhed.

Carsten Dyreborg, formand for Vestjyllands Vognmandsforening. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

40 timer bag rattet

I maj 2018 lovede Peter Hummelgaards forgænger, Venstres daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at tilsynet med området skulle skærpes.

Læs også Chauffører forklarer: Sådan har du det efter 40 timers kørsel med korte hvil

- Det er på ingen måder acceptabelt. Det skal vi gøre bedre, lød det dengang fra Troels Lund Poulsen i kølvandet på dokumentaren "De Lovløse Lastbiler". 

Udsendelsen skildrede, hvordan en stor gruppe chauffører og vognmænd kørte til Sverige efter industrifisk uden at holde de nødvendige hvil undervejs. 

Turen til havnen Norrsundet nord for Stockholm og tilbage til Thyborøn tog 40 timer, og på intet tidspunkt holdt chaufførerne deres lovpligtige daglige hvil på 11 timer, som de skulle ifølge arbejdstidsdirektivet og bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn.

De mange timer bag rattet kunne chaufførerne slippe afsted med, fordi arbejdstilsynet, der skal kontrollere, om reglerne blev overholdt, ikke har ført tilsyn de sidste 15 år. Det erkendte tilsynet efterfølgende overfor TV MIDTVEST.

Efter afsløringerne lovede Troels Lund Poulsen, at der kun ville gå få måneder, før han ville præsentere en løsning. Men et halvt år efter sine første udtalelser måtte ministeren erkende, at arbejdet trak ud.

Nu er det så hans efterfølger, socialdemokraten Peter Hummelgaard, der lægger hovedet på blokken og lover, at en løsning er på vej.

Læs også Ærgerlige vognmænd: Ulovlig kørsel skader branchen

I sit skriftlige svar slår hans fast, at sagen stadig har høj prioritet i beskæftigelsesministeriet.

- Det er afgørende, at lastbilchauffører er friske og ikke kører så lang tid, at det går ud over trafiksikkerheden og også den enkelte chaufførs sikkerhed og sundhed. Det gælder naturligvis også de transporter, som er undtaget for de generelle køre-hviletidsregler. Kører en stor lastbil galt, kan det have meget ulykkelige konsekvenser, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Carsten Dyreborg er, trods ministerens udmelding, skeptisk. Formanden for Vestjyllands Vognmandsforening opfordrer til, at der bliver lavet et grundigt stykke arbejde. 

- Branchen håber, at det her bliver startskuddet til, at man også at kigge på, hvem der kører undtaget kørsel. Behøver man virkelig have specielle vilkår for at køre fisk eller slagteriaffald, lyder det fra Carsten Dyreborg. 

12:27

Her kan du se TV MIDTVEST-dokumentaren "De Lovløse Lastbiler", der blev sendt i maj 2018. 

Luk video

Læs også Se billederne: Lastbilchauffører kører i dagevis uden søvn