Afsløring: Chauffører kører op til 59 timer uden en hel nats søvn

Vi har fulgt en række lastbilchauffører, som kører flere døgn næsten uden søvn. Ulovligt og helt ubegribeligt, siger branchefolk.

12. april 2018 kl. 13: En af de seks chauffører venter på at komme med færgen fra Frederikshavn til Sverige. Færgen sejler kl. 14. Foto: TV MIDTVEST

13. april 2018 kl. 03.50: Lastbilerne ankommer til Norrsundet i Sverige, hvor de skal hente en ladning fisk. Chaufførerne skal nu tage deres daglige hvil på 11 timer, men de holder kun fire timers pause, før de er på vejen igen. Foto: TV MIDTVEST

13. april 2018 kl. 19.20: Lastbilerne kommer med en færge tilbage til Frederikshavn efter at have kørt på tværs af Sverige. Foto: TV MIDTVEST

13. april 2018 kl. 22.44: Efter tre timer på landevejen er fire af lastbilerne fremme ved fiskemelsfabrikken TripleNine i Thyborøn. Chaufførerne har været i gang i 36 timer uden nogen former for hvil på over 4 timer. Foto: TV MIDTVEST

14. april 2018 kl. 6.30: Efter en arbejdsdag på knap 40 timer, begiver chaufføren her sig ud på endnu en opgave - uden at have sovet først. Han kører fra Thyborøn mod Esbjerg med et nyt læs på lastbilen. Foto: TV MIDTVEST

14. april kl. 21.59: 59 timer efter at hans arbejdsdag begyndte, slukker chaufføren motoren på sin lastbil og i Hvide Sande holder han det første længere hvil i 2,5 døgn. Foto: TV MIDTVEST

1 af 6

2,5 døgns kørsel med kun korte pauser undervejs. Nogle lastbilchauffører kører langt ud over grænserne for, hvad der er lovligt og forsvarligt, kan TV MIDTVEST dokumentere.

Vi har på afstand fulgt efter seks lastbiler på en tur fra Danmark til Sverige og tilbage igen. Ingen af chaufførerne fulgte de generelle arbejdstidsregler for, hvor meget hvile man skal have på en tur af den længde, og en enkelt brød loven eftertrykkeligt. Den chauffør, som kørte længst, var på arbejde 59 timer i træk uden på noget tidspunkt at holde hvil i mere end fire timer.

Helt ubegribeligt, lyder reaktionen fra 3F.

- Der er jo ikke nogen mennesker, der kan arbejde 60 timer uden ordentlig søvn og være safe. Det kan ikke lade sig gøre, siger Kjeld Jensen, der er konsulent hos 3Fs Transportgruppe og har 30 års erfaring med de regler, der er på området.

Læs også Se billederne: Lastbilchauffører kører i dagevis uden søvn

- Det er ikke lovligt, det her

De seks lastbiler kører med industrifisk for virksomheden KM Logistik, som står for transporterne til fiskemelsfabrikken TripleNine i Thyborøn.

Der er jo ikke nogen mennesker, der kan arbejde 60 timer uden ordentlig søvn.

Kjeld Jensen, 3F

Ifølge arbejdstidsreglerne skal chaufførerne holde et hvil på 11 timer hvert døgn, men vores billeder viser, at der kun bliver holdt kortere pauser på op til fire timer undervejs på den 1600 kilometer lange tur fra Thy og Mors til Norrsundet i Sverige, hvor chaufførerne henter de fisk, der skal laves til fiskemel.

- Det er ikke lovligt det her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er den slags, der er med til at give branchen et dårligt ry, og så er det voldsomt konkurrenceforvridende. Dem, der gerne vil gøre det rigtigt, kan slet ikke konkurre på de her vilkår, siger Kjeld Jensen fra 3F.

Sådan er reglerne om hviletid

Der er forskellige regler om hviletid alt efter, hvilken type gods, man kører med. Hovedreglen på tværs af de forskellige direktiver og forordninger er dog, at chaufførerne skal have tid til at sove mindst én gang i døgnet.

Hvorfor er der regler om hviletid?
Først og fremmest er der trafiksikkerheden. Der kan ske alvorlige ulykker, hvis chaufføren falder i søvn bag rattet eller hvis han reagerer langsomt på grund af træthed. Reglerne skal desuden sikre chaufførens arbejdsmiljø og sikre lige konkurrencehensyn i branchen, så to vognmandsvirksomheder kan konkurrere om de samme opgaver uden at gøre det ved at forringe forholdene for chaufførerne.
 
Hvilke regler gælder?
Transporter med industrifisk er undtaget fra de almindelige regler om køre-/hviletid. Det kaldes ”undtaget kørsel”. Men det betyder ikke, at chaufførerne er undtaget for hvil. De skal følge ”Arbejdstidsdirektivet” og ”Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn”. Her står, at chaufførerne skal have 11 timers samlet hvile i løbet af et døgn. Det er ikke nok, at mindre pauser, ventetid eller for eksempel færgeture til sammen giver 11 timer på et døgn.
 
Hvordan tolker KM Logistik reglerne?
KM Logistik mener, at transporter af industrifisk er undtaget for reglerne om 11 timers hvile, fordi fiskene er letfordærvelige og skal frem så hurtigt som muligt. Det modsiges dog af fagpersoner i både 3F og i Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, der siger, at der ikke er givet dispensation til kørsel med fisk.

Virksomhed: Målet er ikke at overskride regler

KM Logistik erkender, at chaufføren med den 59 timer lange arbejdsdag har gjort noget ulovligt, men hos virksomheden mener man, at det er hans eget ansvar, da han er hyret ind til opgaven som selvstænding vognmand og ikke er ansat i KM Logistik.

Vi bevæger os helt ud til grænserne. Selvfølgelig gør vi det. 

Jens H. Petersen, KM Logistik

- Vi er nødt til at tro på, at han selv har styr på sin køre- og hviletid, siger Jens H. Petersen, der er leder hos KM Logistik.

Kørsel med industrifisk tæller som "undtaget kørsel". Det betyder, at reglerne for køre- og hviletid er anderledes end normalt, men en ekspert på området slår fast, at reglen om, at man skal have 11 timers hvile, hver gang man har arbejdet 24 timer, ikke kan gradbøjes.

- Hvis man kører og arbejder i Danmark, så skal man følge de her bestemmelser, som siger, at man inden for 24 timer skal have 11 timers sammenhængende hvile, siger Bent Bejstrup, der er chefkonsulent hos ATL, som er arbejdsgiverforeningen for transport og logistik.

Hos KM Logistik kører man altid ruten til Norrsundet på denne måde, og Jens H. Petersen erkender, at det kan være på kant med reglerne.

- Vi bevæger os helt ud til grænserne. Selvfølgelig gør vi det. I forhold til arbejdstidsdirektivet kan det være, at vi står med det ene ben på den forkerte side. Det undersøger vi. Men målet er ikke at overtræde nogen som helst regler, siger Jens H. Petersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den chauffør, der var på arbejde i 59 timer.

13:04

En chauffør bryder loven og kører 59 timer i træk uden ordentlig søvn. Hvordan kan det ske?

Luk video